home | rondleiding | rekentool | inschrijven

Aanbod buitenschoolse opvang (vso, bso en tso)

Voorschoolse opvang (VSO)

Voor ouders die vroeg met hun werk of studie starten bieden wij VSO aan op maandag tot en met vrijdag. Uw kind kan dan nog even spelen en u kunt dan zonder te veel stress starten aan uw werkdag. De VSO kunt u alleen afnemen wanneer u ook gebruikt maakt van naschoolse opvang (NSO). Bij locaties op de website kunt u zien, welke locaties VSO aanbieden. Als extra service bieden wij ook op enkele locaties Verlengde opvang aan. Dit kan alleen in combinatie met NSO en VSO. Uw kind is dan al welkom vanaf 7.00 uur.

Voorschoolse opvang
Maandag t/m vrijdag

Verlengde voorschoolse opvang
Maandag t/m vrijdag

Buitenschoolse opvang tijdens schoolweken (BSO)

De standaard sluitingstijd is voor alle locaties 18.30 uur. Het aantal uren dat in schoolweken wordt afgenomen, wordt gebaseerd op het principe 'van schoolbel tot 18.30 uur'.

Na school worden de kinderen opgehaald en wordt er een rustmoment ingebouwd. De kinderen krijgen dan iets te eten en te drinken. Daarna is er ruimte om te spelen. Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd, waaraan de kinderen kunnen deelnemen zoals sport, toneel, creatieve workshops etc.

kinderopvang, kinderdagverblijf, bso, buitenschoolse opvang, Kids First COP groep, groningen, drenthe, friesland

Tussenschoolse opvang (TSO)

Bij de kinderopvang van Kids First COP groep kunt u rekenen op goede zorg van uw kind in een veilige, warme en gezellige omgeving. Ook als het gaat om opvang van één of twee uurtjes.
Tussenschoolse opvang houdt in dat de kinderen tussen de middag overblijven op school. Eerst eten ze samen aan tafel, daarna is het tijd om te spelen.
U kunt bij de school van uw kind navragen, of wij ook bij uw kind op school de tussenschoolse opvang verzorgen.

Tijdens schoolweken is er tussenschoolse opvang op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

In de schoolvakanties is er geen tussenschoolse opvang.

U kunt uw kind voor buiten-, voor- en tussenschoolse opvang in Friesland aanmelden via dit inschrijfformulier.

Voor locaties in Groningen gebruikt u dit inschrijfformulier.

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze afdeling Planning & Plaatsing, zij staan u graag te woord.

Halen en brengen

Voor kinderen van de NSO geldt dat zij, afhankelijk van de locatie, lopend, per taxi of per fiets van school worden gehaald. Dit gebeurt onder begeleiding. Zonder tegenbericht van de ouder nemen wij een kind altijd mee naar de opvang. Dit om te voorkomen dat kinderen op het schoolplein achter blijven.

Verantwoordelijkheidsverklaring

Op de NSO werken wij met een verantwoordelijkheidsverklaring. Hierop geeft u aan over welke mate van zelfstandigheid uw kind mag beschikken zoals bijvoorbeeld zelf naar de BSO komen, zelfstandig buiten spelen etc.

Margedagen 

Wanneer u gebruik maakt van de naschoolse opvang heeft u recht op opvang tijdens margedagen van de school. Per kindercentrum en school kunnen deze dagen verschillen. De groepsleiding kan u vertellen op welke dagen u recht heeft. Als het uw vaste opvangdag betreft hoeft u hiervoor geen extra kosten te betalen, anders betaalt u een extra dagdeel. U dient bij de groepsleiding aan te geven of uw kind gebruik gaat maken van een margedag. 

U kunt zich inschrijven via het online inschrijfformulier.

 

kinderdagverblijf, kinderopvang, buitenschoolse opvang, bso, voorschoolse opvang, vso

Vakantieopvang

Vakantieopvang kan worden afgenomen in hele dagen van 7.30 – 18.30 uur.
Tijdens de schoolvakanties is uw kind op zijn/haar vaste dagen de hele dag welkom op de BSO locatie. Iedere locatie heeft een vakantieprogramma waarbij er diverse activiteiten aan uw kind worden aangeboden, vaak in een thema. Alle activiteiten worden dan op dit thema afgestemd. Voorbeelden van thema’s zijn muziek, diverse feestdagen en sport. Tussendoor is er natuurlijk ook tijd om zelf te spelen. Tijdens de vakantie worden er soms ook uitstapjes georganiseerd.