De Blokkendoos | Peuteropvang | Harkstede

Peuteropvang De Blokkendoos in Harkstede biedt een speelplek voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De locatie is gevestigd in Brede School ‘de Borgstee’.
In deze Brede school vinden verschillende organisaties onderdak. We werken integraal samen om kinderen van 0-12 jaar meer kansen en mogelijkheden te bieden.

  • Ruime binnenruimte, verdeeld over een speel- en zitruimte
  • Goed omheinde, ruime buitenruimte
  • VVE programma

Blokkendoos Peuteropvang Harkstede - Kids First COP groep kinderopvang

Peuteropvang De Blokkendoos

Peuteropvang de Blokkendoos beschikt over een ruime binnenruimte. Deze is verdeeld over een speel- en zitruimte, met een goed omheinde en zeer ruime buitenruimte. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep.
De taalontwikkeling neemt een belangrijke plaats in op de peuteropvang. Daarom wordt er veel aan de kinderen voorgelezen, gezongen, gepraat en uitgelegd. Verder vinden we het belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen.
Een groep op peuteropvang De Blokkendoos bestaat maximaal uit 16 kinderen. De peuters maken spelenderwijs contact met elkaar en de pedagogisch medewerkers maar ook met andere kinderen binnen de Brede School.

We verwelkomen je kind graag op peuteropvang de Blokkendoos!