Kids First start buitenschoolse opvang in Broeksterwâld

21 december 2018

Na de kerstvakantie biedt Kids First COP groep buitenschoolse opvang aan in Broeksterwâld.
De BSO is een verlengstuk van de school en de thuissituatie. In een vrije tijd omgeving bieden we kinderen een plek waar ze kunnen spelen, ontdekken, grenzen verleggen, samenwerken. Naast het vrije spel bieden we activiteiten aan vanuit diverse thema’s. Denk aan sport en spel, muziek en cultuur, natuur, buitenbeleving. In goede samenwerking met de school passen we de thema’s aan bij de thema’s en visie van de school.

De nieuwe BSO komt, net als onze peuteropvang De Pjuttekroade, in basisschool “De Wel”. Veel peuters stromen vanuit de peuteropvang naar basisschool “De Wel”.
De kleinste kinderen worden door onze pedagogisch medewerker gehaald en gebracht. Oudere kinderen mogen (met toestemming van ouders) zelf naar de opvang komen.
Bovendien biedt Kids First COP groep voorschoolse opvang aan, vanaf 7.00 uur tot aan de start van de school. VSO is altijd in combinatie met BSO. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot flexibele opvang.

Inschrijven is vanaf nu mogelijk!