Astronautjes | Peuteropvang

Peuteropvang Astronautjes in Groningen Zuid is vier ochtenden per week geopend. Wanneer uw kindje 2 jaar is mag hij of zij standaard 2 dagdelen van 3 uur per week komen spelen. Wanneer er extra aandacht voor de ontwikkeling van uw kind nodig is, kan hij of zij, vanaf het moment dat hij of zij 2 1/jaar is,  4 keer per week komen spelen. Hiervoor heeft u een indicatie van het consultatiebureau nodig.

  • VVE programma Piramide
  • We werken volgens de Dalton methode
  • Iedere ochtend starten met spelen in het gymlokaal

We werken op peuteropvang Astronautjes met groepen van maximaal 14 kinderen. Twee- en driejarigen zitten bij elkaar in de groep, ze leren van elkaar en ze helpen elkaar.

Er wordt met de peuters gewerkt met de Piramidemethode; een programma van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Hierbinnen hebben we 8 thema’s per jaar die we gedurende een aantal weken uitdiepen. Daarnaast werken we volgens de Dalton werkwijze. Hierin hebben we een kindje als hulpje van de dag, we hebben dagritmekaarten, kleuren van de dag en extra taakjes om de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid te stimuleren.

Elke morgen kunnen de peuters een half uur gebruikmaken van het gymlokaal. Hier ze kunnen rennen, klimmen, rollen, tollen en met ballen spelen. Er zijn uitdagende materialen aanwezig waardoor ze met plezier hun grove motoriek goed kunnen oefenen.