Astronautjes | Peuteropvang | Groningen

De openingstijden kunnen afwijken i.v.m. de bestrijding van het coronavirus. Bekijk hier welke noodopvanglocaties geopend zijn.

Peuteropvang Astronautjes in Groningen is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen maximaal vier dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen.

Astronautjes Peuteropvang Groningen Kids First COP groep

 

 

 

 

 

 

Op peuteropvang Astronautjes

We werken op peuteropvang Astronautjes met groepen van maximaal 14 kinderen. Twee- en driejarigen zitten bij elkaar in de groep, ze leren van elkaar en ze helpen elkaar.

Er wordt met de peuters gewerkt met de Piramidemethode; een programma van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Hierbinnen hebben we 8 thema’s per jaar die we gedurende een aantal weken uitdiepen. We werken met dagritmekaarten, kleuren van de dag en extra taakjes om de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid te stimuleren.

Elke morgen kunnen de peuters een half uur gebruikmaken van het gymlokaal. Hier ze kunnen rennen, klimmen, rollen, tollen en met ballen spelen. Er zijn uitdagende materialen aanwezig waardoor ze met plezier hun grove motoriek goed kunnen oefenen.