Astronautjes | Peuteropvang | Groningen

Peuteropvang Astronautjes in Groningen is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. De peuters kunnen maximaal vier dagdelen per week komen spelen. We werken op peuteropvang Astronautjes met groepen van maximaal 14 kinderen. Twee- en driejarigen zitten bij elkaar in de groep, ze leren van elkaar en ze helpen elkaar.

Op peuteropvang Astronautjes

Er wordt met de peuters gewerkt met de Piramidemethode; een programma van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Hierbinnen hebben we 8 thema’s per jaar die we gedurende een aantal weken uitdiepen. We werken met dagritmekaarten, kleuren van de dag en extra taakjes om de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid te stimuleren.

Elke morgen kunnen de peuters een half uur gebruikmaken van het gymlokaal. Hier ze kunnen rennen, klimmen, rollen, tollen en met ballen spelen. Er zijn uitdagende materialen aanwezig waardoor ze met plezier hun grove motoriek goed kunnen oefenen.

We verwelkomen je kind graag op peuteropvang Astronautjes!

Schrijf je in