Broeksterwâld | BSO

Naast onze peuteropvang De Pjuttekroade, welke is gehuisvest in basisschool “De Wel” en van waaruit kinderen doorstromen naar de basisschool, biedt Kids First COP groep ook buitenschoolse opvang aan. De BSO is een verlengstuk van de school en de thuissituatie. In een vrije tijd omgeving bieden we kinderen een plek waar ze kunnen spelen, ontdekken, grenzen verleggen, samenwerken. Naast het vrije spel bieden we activiteiten aan vanuit diverse thema’s. Denk aan sport en spel, muziek en cultuur, natuur, buitenbeleving. In goede samenwerking met de school passen we de thema’s aan bij de thema’s en visie van de school.

Ook de BSO komt in de basisschool. De kleinste kinderen worden door onze pedagogisch medewerker gehaald en gebracht. Oudere kinderen mogen (met toestemming van ouders) zelf naar de opvang komen.
Bovendien biedt Kids First COP groep voorschoolse opvang aan, vanaf 7.00 uur tot aan de start van de school. VSO is altijd in combinatie met BSO. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot flexibele opvang.

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Grenzen leren kennen