Arum De Oanrin | BSO

Per september 2018 starten we BSO Arum De Oanrin. De BSO komt in de onderbouwschool van ontmoetingsschool De Oanrin en is alle dagen open.

Kids First gaat de buitenschoolse opvang aanbieden in de onderbouwschool van ontmoetingsschool “De Oanrin” aan de Schoolsingel 20. We gaan gebruik maken van het middelste multifunctionele leerlokaal en de ruimtes op de eerste verdieping. De ruimtes kunnen ons inziens goed aangepast worden op gebruik door kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jarigen. Wij hebben ruime ervaring in het exploiteren van gecombineerde ruimtes in een school.

Op een aantal scholen bieden wij verlengde schooldag activiteiten aan. Een aanbod van workshops waarbij ALLE kinderen (dus niet alleen de opvang bezoekers) mee kunnen doen aan de activiteiten. Zo krijgen alle kinderen gelijke kansen om hun talenten te ontdekken. Ook hier willen we graag na de zomervakantie mee starten in Arum.

  • Gevestigd in basisschool De Oanrin
  • Meerdere uitdagende ruimtes
  • Samen spelen en vriendschappen sluiten

We bieden VSO aan tussen 07:00 en 08:30 uur en BSO vanaf 14:00 uur (vrijdag vanaf 12:00 uur).
Bij voldoende kinderen is de locatie ook open op margedagen en in de schoolvakanties. Er bestaat een kans dat de kinderen naar BSO Witmarsum gaan.