Rinsumageast | Buitenschoolse Opvang

BSO Rinsumgeast is een locatie voor buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op vooraf aangegeven schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties.

 

Rinsumageast Buitenschoolse Opvang - Kids First COP Groep

We verwelkomen uw kind graag bij onze buitenschoolse opvang. BSO Rinsumageast is gevestigd in basisschool De Tarissing.

Kids First COP groep biedt in Rinsumageast in basisschool De Tarissing al peuteropvang aan in Peuteropvang De Oesterkes. In goed overleg met basisschool De Tarissing heeft
Kids First COP groep besloten het aanbod buitenschoolse opvang met ingang van 3 september a.s. over te nemen. Dit betekent dat de continuïteit voor de buitenschoolse opvang in Rinsumageast verzekerd is.

Vanuit onze peuteropvang stromen kinderen door naar De Tarissing. In het kader van de doorgaande lijn hebben wij goed contact met De Tarissing.

Wij zijn zeer verheugd dat we met deze BSO in Rinsumageast konden starten. Een totaalaanbod aan kinderopvang draagt bij aan de leefbaarheid van kleine dorpen.

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Grenzen leren kennen

Rinsumageast Buitenschoolse Opvang - Kids First COP Groep