’t Fonnemint | BSO

BSO ’t Fonnemint is een locatie in Sint Anna-Parochie voor basisschoolkinderen. Buitenschoolse opvang is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers op BSO ’t Fonnemint spelen daar uitstekend op in.
De kinderen mogen vrij spelen en er worden regelmatig activiteiten aangeboden.

We verwelkomen uw kind graag bij onze buitenschoolse opvang.

BSO De Buitenborgh - Marsdijk Assen Drenthe Kids First COP groep

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Grenzen leren kennen