Arum De Oanrin | Buitenschoolse Opvang | Arum

BSO De Oanrin in Arum is gehuisvest in de onderbouwschool van ontmoetingsschool De Oanrin en is alle (werk)dagen open.

We maken gebruik van het middelste multifunctionele leerlokaal en de ruimtes op de eerste verdieping. De ruimtes zijn goed aangepast op gebruik door kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Op een aantal scholen bieden wij verlengde schooldag activiteiten aan. Een aanbod van workshops waarbij ALLE kinderen (dus niet alleen de opvang bezoekers) mee kunnen doen aan de activiteiten. Zo krijgen alle kinderen gelijke kansen om hun talenten te ontdekken. Ook hier willen we graag na de zomervakantie mee starten in Arum.

  • Gevestigd in basisschool De Oanrin
  • Meerdere uitdagende ruimtes
  • Samen spelen en vriendschappen sluiten

We bieden VSO aan tussen 07:00 en 08:30 uur en BSO vanaf 14:00 uur (vrijdag vanaf 12:00 uur).
Bij voldoende kinderen is de locatie ook open op vooraf aangegeven schoolvrije dagen en in de schoolvakanties. Er bestaat een kans dat de kinderen naar BSO Witmarsum gaan.

 

 

We verwelkomen jouw kind graag bij de BSO De Oanrin !