De Duinrakkers | BSO

Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

We verwelkomen uw kind graag bij onze buitenschoolse opvang.

Deze locatie is gevestigd in basisschool ‘De Duinstee’, een hele fijne en vertrouwde plek voor kinderen.

Op deze locatie bieden wij ook tussenschoolse opvang (TSO / TMO). Het inschrijfformulier vindt u hier.

BSO De Duinrakkers plein Yde Drenthe buitenschoolse opvang voorschoolse opvang tso

  • Gevestigd in OBS de Duinstee
  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Grenzen leren kennen

De Duinrakkers biedt (in overleg) al opvang aan vanaf 07:00 uur.