De Vrijbuiters | BSO

Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

We verwelkomen uw kind graag bij onze buitenschoolse opvang.

  • Spelenderwijs vriendschappen opbouwen
  • Veilige, vertrouwde omgeving om te ontwikkelen
  • Vast team van pedagogische medewerkers
  • 4 + groep & 7 + groep
  • Een actief activiteiten aanbod