It Lytse Bosk | Buitenschoolse Opvang | Minnertsga

Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

We verwelkomen uw kind graag bij onze buitenschoolse opvang.

BSO De Speeldoos Stadskanaal Kids First COP groep buitenschoolse opvang

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Grenzen leren kennen