It Sinnebern | KDV

Kinderdagverblijf ”It Sinnebern” ligt op een prachtige locatie: onder de kap van het business center Crystalic aan de François HaverSchmidtwei 2 te Leeuwarden. Het is goed bereikbaar voor wijkbewoners, bewoners uit omliggende dorpen en werknemers van bedrijven aan de Westkant van de stad.

De locatie biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. “It Sinnebern” is een gecertificeerde tweetalige opvang. De talen Nederlands en Fries worden dagelijks aangeboden. Het dagverblijf kent twee verticale groepen waarin kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen. Naast reguliere opvang zijn er een aantal flexibele plaatsen beschikbaar. Ook is er binnen het dagverblijf een peuter/ speelleergroep voor kinderen in de leeftijd van 2/2,5 – 4 jaar. De voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt met behulp van het programma Uk en Puk door gecertificeerd personeel met veel enthousiasme en toewijding aangeboden. Door onze haal- en brengtijden is er rust op de groepen en alle aandacht voor de kinderen.

Opvang vanaf 07:00 uur is mogelijk bij deze locatie, na aanvraag. Meer informatie over deze verlengde opvang leest u op onze website.

  • Klein maar fijn
  • Grote en speelse buitenruimte
  • Spelen onder de glazen koepel
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Gecertificeerd tweetalig dagverblijf

“It Sinnebern” is een vertrouwde fijne en uitdagende omgeving voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Het is een unieke locatie door de grote en speelse buitenruimte onder de glazen kap, de ruime buitentuin, scheve wanden, vrolijke kleuren en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Kortom; zeker de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen!

Praktische zaken:
De opvang bij It Sinnebern is inclusief de fruit en broodmaaltijd. Ook voor de kinderen die de speelleergroep bezoeken. Daarnaast is onze opvang inclusief luiers.