’t Leeuwtje | Peuteropvang

Peuteropvang ’t Leeuwtje is gevestigd aan de achterkant van de Openbare Oosterhoogebrugschool. U komt bij onze ingang via het kleuterplein.
Onze buitenruimte is ruim en beplant met bomen. Er kan om het gebouw heen gefietst en geracet worden. Ook is er een glijbaan met rubbertegels, een wip-wap en een grote zandbak aanwezig. We vinden het belangrijk om dagelijks naar buiten te gaan zodat de kinderen voldoende beweging krijgen.

Peuteropvang 't Leeuwtje Kids First COP groep Lewenborg Groningen Peuteropvang 't Leeuwtje Kids First COP groep Oosterhoogebrug Peuteropvang 't Leeuwtje Kids First COP groep Oosterhoogebrug Groningen binnen spelen

  • Gezellige buitenspeelplaats
  • Verticale groepen
  • Samenwerking met obs Oosterhoogebrug en WIJ-teams
  • Samenwerking met BSO Alles Kwetter
  • Themagericht werken (VVE)

 

Op onze peuteropvang ’t Leeuwtje zijn altijd één of twee gediplomeerde beroepskrachten aanwezig (afhankelijk van het aantal peuters op de groep).
We werken veel rondom thema’s die we zelf kiezen. Vertellend voorlezen en kinderen laten reageren is daarbij een belangrijk onderdeel, waar de kinderen erg van genieten. Naast de vele activiteiten, vinden we het belangrijk ook rust op de groep te hebben.

We werken samen met Openbare Basisschool ‘Oosterhoogebrug’ en de WIJ-teams. We hebben groepen van maximaal zestien kinderen. Tweejarigen en driejarigen zitten bij elkaar in de groep, ze leren van elkaar en ze helpen elkaar.

Peuteropvang 't Leeuwtje Oosterhoogebrug Groningen Kids First COP groep collage