Prinses Irenestraat | KDV

Het kinderdagverblijf aan de Prinses Irenestraat heeft een verticale groep. Dit houdt in dat alle kinderen in dezelfde groep worden opgevangen. Naast activiteiten als muziek maken, peutergym, knutselen en lezen, biedt deze locatie ook het VVE-programma Uk en Puk aan. Deze vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) sluit goed aan bij het basisonderwijs. Met de leidsters maken de kinderen wandelingen naar het Asserbos en het hertenkampje.

“Lieve, betrokken leidsters en een erg leuk en gevarieerd activiteitenaanbod.”

“Schoon, gestructureerd en met hart voor de kinderen.”

“Super dat er tijdens de vakanties en naschoolse opvang zoveel extra activiteiten worden aangeboden!”

  • Wandelingen naar het Asserbos en het hertenkampje
  • Veel aandacht voor dansen en bewegen op muziek
  • VVE programma Uk en Puk
  • Dichtbij centrum, ideaal voor leuke uitstapjes

Deze locatie biedt extra diensten: