’t Haimstee | PO | Veendam

Peuteropvang ’t Haimstee is een locatie in Veendam voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Speciaal aan deze peuteropvang is dat het een ‘voorschool’ is. Er wordt nauw samengewerkt met de basisschool om zo een rijkere leeromgeving en een doorgaande lijn voor de kinderen te creëren.

Op peuteropvang ’t Haimstee werken we met VVE-programma Startblokken. Hiermee willen we de ontwikkeling van de peuters optimaal stimuleren. We stemmen onze thema’s en activiteiten af met de leerkrachten van de basisschool.

 

Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak. Het programma Startblokken is zo’n aanpak. Spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste moment.

We verwelkomen je kind graag op peuteropvang ’t Haimstee!