’t Haimstee | PO | Veendam

Peuteropvang ’t Haimstee is een locatie in Veendam voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Speciaal aan deze peuteropvang is dat het een ‘voorschool’ is. Er wordt nauw samengewerkt met de basisschool om zo een rijkere leeromgeving en een doorgaande lijn voor de kinderen te creëren.

We werken op peuteropvang ’t Haimstee met VVE-programma Startblokken. Hiermee willen we de ontwikkeling van de peuters optimaal stimuleren. Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak. Het programma Startblokken is zo’n aanpak. Spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste moment.
We stemmen onze thema’s en activiteiten af met de leerkrachten van de basisschool.

  • samen spelen
  • voorbereiden op school
  • uitdagende activiteiten

Kinderopvangtoeslag of gesubsidieerde plaatsing

Peuteropvang is mogelijk vanaf het moment dat je kind 2 jaar oud is, mits je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je:

  • werkt of studeert;
  • een traject volgt om werk te vinden;
  • een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Voldoe jij of je partner niet aan bovenstaande eisen? Dan kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kun je aanspraak maken op een gesubsidieerde plaatsing als je kind 2,5 jaar oud is. Onze medewerkers van planning en plaatsing informeren je hier graag over.

We verwelkomen je kind graag op peuteropvang ’t Haimstee!

Schrijf je in