‘t Hummeltsjehonk | Peuteropvang | Grou

Speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar biedt Kids First in Grou tweetalige peuteropvang aan.

Een veilige en avontuurlijke plek
Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. De peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is een avontuurlijke plek, gericht op de ontwikkeling van kinderen. De peuteropvang is vooral een gezellige plaats om andere kinderen en volwassenen te ontmoeten. Je kind leert er sociale vaardigheden zoals; voor zichzelf opkomen, speelgoed delen, op je beurt wachten, samen spelen. Ze kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar b.v. ook met zand. De peuters zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze zo hun mogelijkheden en zichzelf. Onze locatie heeft de beschikking over een groot, licht speellokaal en veel buitenspeelruimte waar we veelvuldig gebruik van maken.

De peuteropvang biedt je kind een goede voorbereiding op de basisschool. De peuteropvang in Grou is geopend op maandag-, dinsdag- , donderdag- en vrijdagochtend. Op deze ochtenden is er altijd een vaste leidster aanwezig.

Kinderopvangtoeslag of Gemeentelijke toeslag bij peuteropvang

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je:

  • Werkt of studeert
  • Een traject volgt om werk te vinden
  • Een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit moet ook voor toeslagpartner gelden.

Voldoe jij of je partner niet aan bovenstaande eisen? Dan kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kun je aanspraak maken op de Gemeentelijke regeling. Onze medewerkers van planning en plaatsing kunnen je hierover informeren.

 

Nieuwsgierig geworden?
Vanaf twee jaar kan jouw peuter al één of meerdere dagdelen gebruikmaken van de peuteropvang.

Nieuwsgierig geworden en wil je een keertje op de groep kijken? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Wy ferwolkomje dyn bern graach by de pjutte-opfang! 06-83660190.

Sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Meer informatie via: kidsfirst.nl / 088-035 04 00

 

  • Avontuurlijke plek
  • Veilig, vriendelijk en stimulerend
  • VVE programma

We verwelkomen jouw kind graag bij de peuteropvang in Grou.