’t Hummeltsjehonk | Peuteropvang | Grou

Speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar biedt Kids First in Grou tweetalige peuteropvang aan.


Een veilige en avontuurlijke plek
Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. De peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is een avontuurlijke plek, gericht op de ontwikkeling van kinderen. De peuteropvang is vooral een gezellige plaats om andere kinderen en volwassenen te ontmoeten. Je kind leert er sociale vaardigheden zoals; voor zichzelf opkomen, speelgoed delen, op je beurt wachten, samen spelen. Ze kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar b.v. ook met zand. De peuters zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze zo hun mogelijkheden en zichzelf. Onze locatie heeft de beschikking over een groot, licht speellokaal en veel buitenspeelruimte waar we veelvuldig gebruik van maken.

De peuteropvang biedt je kind een goede voorbereiding op de basisschool. De peuteropvang in Grou is geopend op maandag-, dinsdag- , donderdag- en vrijdagochtend. Op deze ochtenden is er altijd een vaste pedagogisch medewerker aanwezig.

Peuteropvang Kis First Grou

PO Grou Kids First

Kinderopvangtoeslag of Gemeentelijke toeslag bij peuteropvang

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je:

  • Werkt of studeert
  • Een traject volgt om werk te vinden
  • Een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit moet ook voor toeslagpartner gelden.

Voldoe jij of je partner niet aan bovenstaande eisen? Dan kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kun je aanspraak maken op de Gemeentelijke regeling. Onze medewerkers van planning en plaatsing kunnen je hierover informeren.

Wat ouders zeggen over Peuteropvang ’t Hummeltsjehonk
Niet zomaar een peuteropvang, maar in één woord uniek. Een geweldige ontmoetingsplek voor je peuter waar veiligheid en vertrouwen voorop staan. Een prachtige locatie dat door ons als ouders niet wordt gezien als een opvang maar een plek waar onze peuter mag leren en ontdekken, en zichzelf individueel en spelenderwijs kan ontwikkelingen.

Deze mooie, schone en ook nog met een zeer ruime buitenlocatie met omheining is absoluut de moeite waard om een kijkje te komen nemen en je te laten voorzien van informatie. Er wordt Nederlandstalig en Friestalig gesproken, zowel naar kind als naar de ouder. Daarbij komt, niet onbelangrijk, gezelligheid en de nodige humor ook naar voren.
Er is een betrokken oudercommissie aanwezig en er worden door de pedagogisch medewerksters veel thema activiteiten georganiseerd voor de peuters, in samenspraak met de oudercommissie en ouders. Laat je peuter verwelkomen op deze mooie locatie. Een goede en stabiele overgang naar de basisschool en ik spreek als moeder uit ervaring.
S.R.

De reden dat wij hebben gekozen onze dochter naar het Hummeltsjehonk in Grou te laten gaan is dat we bij het kennismaken merkten dat het hier echt om het kind gaat.

Wij als ouders mochten even wachten omdat de groep nog bezig was met een verhaaltje en onze dochter mocht plaats nemen in de kring om mee te luisteren. De andere kinderen namen haar vervolgens mee in hun spel dus ze voelde zich helemaal op haar plek.

Ook de grote ruimte buiten vinden wij een pluspunt, want wat is er nou leuker voor een peuter om lekker buiten te spelen met super veel ruimte om avonturen te beleven. Ook hebben ze zo alle ruimte om ook goed te oefenen op de fietsjes en in de grote zandbak kunnen de prachtigste kastelen gebouwd worden.

De betrokkenheid van de pedagogisch medewerksters maakt ook dat het voelt als een heel warm nest.
A.B.

Nieuwsgierig geworden?
Vanaf twee jaar kan jouw peuter al één of meerdere dagdelen gebruikmaken van de peuteropvang.

Nieuwsgierig geworden en wil je een keertje op de groep kijken? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Wy ferwolkomje dyn bern graach by de pjutte-opfang! 06-83660190.

Sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Meer informatie via: kidsfirst.nl / 088-035 04 00

  • Avontuurlijke plek
  • Veilig, vriendelijk en stimulerend
  • VVE programma

We verwelkomen jouw kind graag bij de peuteropvang in Grou.