Tamarisk | Tussenschoolse Opvang | Groningen

Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in.

Op deze locatie bieden wij alleen tussenschoolse opvang (TSO / TMO). Het inschrijfformulier, inclusief de voorwaarden, vindt u hier.

Tarief 2019: € 2,20 per keer.

BSO De Buitenborgh - Marsdijk Assen Drenthe Kids First COP groep

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Grenzen leren kennen