Noodopvanglocaties Kids First

2 februari 2021

Alle kinderdagopvang- en peuteropvanglocaties zijn vanaf 8 februari regulier geopend, de BSO blijft nog regulier gesloten.

Noodopvanglocaties

De volgende Kids First BSO-noodopvanglocaties zijn alleen open voor kinderen van ouders met vitale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Deze lijst wordt doorlopend bijgewerkt, controleer deze pagina dus regelmatig.

Noodopvang Provincie Drenthe

Gemeente Assen
•     BSO Buitenborg
•     BSO Maasstraat
•     BSO De Lauwers 4/6
•     BSO Kloosterveen
•     BSO Irenestraat
•     BSO Tuinstraat
Gemeente Coevorden
•    Coevorden Het Ganzennest  BSO
•    Schoonoord BSO
Gemeente Midden-Drenthe
•    Bovensmilde BSO op de Kiem
•    BSO De Spil

Gemeente Tynaarlo
•    Westerburcht BSO
•    Oelebred BSO
•    Yde BSO Duinrakkers
•    Glimmen BSO QuintusDuinrakkers
•    Vries BSO Vijverstee

Noodopvang Provincie Friesland

Akkrum
•     BSO it Mienskar
Arum
•    BSO Arum
Balk
•    BSO de Bolster
Bitgummole
•     BSO De Krobbekoer
Boazum
•    BSO Boazum
Bolsward
•    BSO de Vrijbuiters
Damwoude
•    BSO Blokkedoaze
Dokkum
•    BSO Tuimelaar
Ferwert
•   BSO Op Streek
Grou
•    BSO de Voetbalkantine
Hallum
•    BSO de Parachute
•    BSO ’t Fundamint
Jacobiparochie
•    BSO Jacobiparochie
Leeuwarden (stad)
•    BSO Bernestate
Makkum
•    BSO Vrijbuiters
Mantgum
•    BSO de Vrijbuiters Mantgum
Minnertsga
•    BSO it Lytske Bos
Sneek
•    BSO de Boomhut
•    BSO Simon Havinga
•    BSO Master school
Stiens
•    BSO de Jint
•    BSO de Zeeparels
•    BSO de Twilling
Veenwouden
•   BSO de Luchtballon
Vrouwenparochie
•    BSO Vrouwenparochie
Walterswald
•   BSO Walterswald
Warns
•    BSO de Meiboom
Weidum
•   BSO Weidum
Westereen
•   BSO de Westereen
Witmarsum
•   BSO Vrijbuiters
Workum
•    BSO de Vrijbuiters

Noodopvang Provincie Groningen

Alle BSO’s in de provincie Groningen zijn geopend voor noodopvang.

Aanmelden noodopvang
Mocht je in de cruciale beroepen werkzaam zijn en (extra) noodopvang nodig hebben, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via de locatie of wanneer deze niet geopend is voor noodopvang via planning@kidsfirst.nl. We vangen je kind(eren) tijdens de reguliere openingstijden op, voor de BSO betekent dit dat wij de opvang na schooltijd faciliteren. Voor noodopvang tijdens de schooluren en voor de tussenschoolse opvang kun je terecht bij de school van je kind(eren).NB: kinderen en ouders die gezondheidsklachten hebben zoals verkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten mogen niet naar de Kids First noodopvanglocaties komen. Volg hiervoor altijd de Beslisboom.