Noodopvanglocaties Kids First

17 maart 2020
 

Het coronavirus en de maatregelen hieromtrent blijven de gemoederen bezighouden en de ontwikkelingen volgen zich in een snel tempo op. In navolging van onze berichtgeving van afgelopen zondag en maandag informeren we u graag over de meest recente ontwikkelingen.

Geopende locaties 

Gemeenten en kinderopvangorganisaties hebben vandaag opnieuw overlegd over welke locaties de komende periode open kunnen en mogen blijven. De noodopvanglocaties die open blijven, voor kinderen met ouder(s)/verzorger(s) die werkzaam zijn in de vitale sector, zetten we hieronder voor u op een rij.

De komende weken zijn deze Kids First locaties te Groningen, Drenthe en Friesland in principe open voor noodopvang:

Groningen
Stadskanaal
 • KDV, PO en BSO de Speeldoos
Midden-Groningen
 • Slochteren, ’t Schakeltje, PO In samenwerking met Slochterborgje
Groningen stad en Glimmen
 • Alle Peuteropvang locaties zijn gesloten
 • Alle KDV locaties blijven open, behalve het Merelnest (deze locatie zal samenvoegen met Alles Kwetter) en Reitdiephaven & Dondersteen zijn gesloten
 • BSO Jettepet
 • BSO Honingboom
 • BSO Alles Kwetter (hoofdgebouw)
 • BSO Hummelhof
 • PO en BSO ’t Hummelhof (Engelbert)
 • Gravenburger BSO
 • Alles Kids BSO
 • BSO Quintus
 • KDV Flipper

Drenthe

Coevorden

 • Coevorden Het Ganzennest KDV, PO en BSO en Schoonoord KDV, PO en BSO
Midden-Drenthe
 • Bovensmilde (KDV en BSO) op de Kiem
Assen
 • KDV en BSO Buitenborg
 • KDV en BSO Maasstraat
 • KDV en BSO De Lauwers 4/6
 • KDV en BSO Kloosterveen
 • KDV en BSO Irenestraat
Tynaarlo
 • Westerburcht KDV en BSO
 • Oelebred BSO
 • Yde KDV, PO en BSO Duinrakkers/Duinrakkertjes

Friesland

Sudwest Friesland

 • Bolsward KDV Villafleur en BSO de Vrijbuiters
 • Sneek BSO Simon Havinga  en KDV Spettertjes
 • Witmarsum KDV de bovenkruier  en BSO de Vrijbuiters
 • Workum KDV en BSO Sinnefleur
Fryske Maren
 • Balk KDV Bernefleur en BSO de vrijbuiters
Noordeast Friesland
 • Dokkum KDV de Tuimelaar en BSO de Vlieger
 • Ferwert KDV, PO en BSO op Streek
 • Hallum KDV en BSO de parachute
Dantumadeel
 • Damwoude KDV en BSO de Blokkedoaze en PO de Pompebledsjes
 • Feanwalden KDV en BSO de Luchtballon en PO Jodocus
 • Westerein KDV en BSO de Westereen en PO It Peuterhonk
Waadhoeke
 • Bitgummole KDV en BSO de Krobbekoer
 • Sint Jacobiparochie PO Speulplakkie en BSO st Jacobiparochie
Leeuwarden
 • alle opvanglocaties in de gemeente Leeuwarden blijven voorlopig open
Heerenveen
 • Akkrum: KDV en BSO de Mienskar
De komende weken wordt mogelijk opnieuw beoordeeld, in samenspraak met gemeenten, welke locaties alsnog geopend en/of gesloten worden. Vooralsnog sluiten alle locaties die hierboven niet zijn genoemd vanaf morgen.

BSO locaties vervroegd open
Alle bovengenoemde BSO locaties gaan om 08:30 uur open. Daar waar ook een KDV is gevestigd gaat de BSO om 07.00 uur al open.Opvang voor kinderen met ouder(s)/verzorger(s) waarvan beide, één óf geen werkzaam is/zijn in de cruciale beroepsgroep

Werkt u (of uw partner) in een cruciale beroepsgroep en staat uw opvanglocatie hierboven niet vermeld? Dan kunt u uw kind, mits hij/zij geen (milde) gezondheidsklachten heeft, naar één van bovenstaande locaties brengen. Ook wanneer u VSO afneemt kunt u op eerder genoemde locaties terecht. Onze medewerker vult op desbetreffende locatie een opvangformulier met u in.

Het uitgangspunt is nog steeds dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Voert één ouder een cruciaal beroep uit binnen het gezin? Dan is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen, als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang. Bent u (beiden) niet werkzaam in een cruciale beroep? Dan dient u eveneens zelf voor opvang te zorgen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u in overleg met onze afdeling Planning kijken of we tóch opvang voor uw kind(eren) kunnen bieden. Zoals de woordvoerder Michel Hendrkxs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangeeft: “Als opvang echt niet lukt moeten opvangorganisaties de kinderen accepteren. Het is van groot belang dat mensen kunnen blijven werken”.

Kosten voor extra opvang kinderen van ouder(s)/verzorger(s) die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroep

De overheid en gemeenten hebben aangegeven dat zij onderzoeken hoe ze kosten van extra afname van kinderopvang kunnen compenseren. Dit geldt alleen voor de werkzame ouder(s)/verzorger(s) binnen een cruciale beroepsgroep.

24-uursopvang

Diverse gemeenten hebben ons gevraagd of we de mogelijkheid kunnen onderzoeken om eventuele noodopvang in de vorm van 24-uursopvang aan te bieden. Kids First heeft aangegeven deze mogelijkheid te gaan onderzoeken.

Wat we vooral niet uit het oog willen verliezen is het feit dat – ondanks alle maatregelen en veranderende regelgeving – het onze intentie is en blijft om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken, want: Kids First!

We willen u bedanken voor uw begrip in deze moeilijke situatie en hopen u hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven, voor nu. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, brengen we u hiervan op de hoogte.

Mocht u intussen vragen hebben, dan zien we deze graag per e-mail tegemoet.