home | rondleiding | rekentool | inschrijven

Onze filosofie

Visie

Elk kind verdient een plek waar geborgenheid wordt geboden, waar met liefde voor hem gezorgd wordt, waar hij kan spelen en waar hij zich mag ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Missie

Kids First COP groep is meer dan alleen een opvangplek, we willen kinderen iets mee geven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Kinderen op de eerste plaats

Elk kind kan bij ons terecht ongeacht achtergrond, cultuur of godsdienst. We werken kindgericht: we respecteren kinderen zoals ze zijn, bieden hun liefdevolle aandacht en geborgenheid, geven hun de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Avontuurlijk, speels, actief, energiek, initiatiefrijk en stoutmoedig. Dat is wat kinderen bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Ontwikkelen doen ze in hun eigen tempo. We willen ze iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

 

 

Kids First COP groep, onze visie, missie, kinderopvang, peuterschool, peuterspeelzaal, speelleergroep, vve

Wijkgericht werken

Wat we willen bereiken is dat er op verschillende locaties een integraal aanbod neergezet wordt waar ouders, partners en medewerkers blij van worden. Vanaf 2014 is één manager verantwoordelijk voor één wijk, zowel wat betreft de aansturing van peuterscholen, de kinderopvang als onze medewerkers van het CJG.  Ze zijn verantwoordelijk voor het totale aanbod van alle locaties.

 

Wijkgericht werken sluit goed aan bij de ambitie van onze organisatie om de kwaliteit van het aanbod structureel naar een nog hoger niveau te brengen. Het is een proces waarin we zorgvuldig en goed samenwerken met onze partners. De wijkgerichte aanpak waarin de WIJ-teams van de gemeente Groningen worden gesitueerd, is voor Kids First COP groep het uitgangspunt geweest voor interne verdeling van de wijken, met ieder een eigen wijkmanager, om in de toekomst naadloos aan te sluiten bij de WIJ-teams.

Onze locaties

Wij zijn een organisatie met een uniform beleid, maar er mogen ook verschillen zijn. Eigenheid wordt op elke locatie gevormd door medewerkers, kinderen en hun ouders. Dat maakt elke locatie bijzonder en geeft het een plek binnen de directe omgeving. We voelen ons verbonden met de mensen en organisaties om ons heen. We bieden in de wijk altijd een vast aanspreekpunt en een bekend gezicht.  Onze maatschappelijke betrokkenheid is groot, de zorg voor kinderen is een samenspel van ouders/verzorgers, kinderopvang, school, CJG en andere partners. We weten graag wat er leeft om te kunnen helpen waar het mogelijk is.

 

Onze filosofie, Kids First COP groep, kinderopvang, peuterschool, peuterspeelzaal, speelleeruren, vve