Opening BSO Broeksterwâld

8 maart 2019

In Broeksterwoude is deze week BSO Broeksterwâld van start gegaan! De kinderen zijn erg enthousiast.

De BSO is een verlengstuk van de school en de thuissituatie. In een vrije tijd omgeving bieden we kinderen een plek waar ze kunnen spelen, ontdekken, grenzen verleggen, samenwerken. Naast het vrije spel bieden we activiteiten aan vanuit diverse thema’s. Denk aan sport en spel, muziek en cultuur, natuur, buitenbeleving. In goede samenwerking met de school passen we de thema’s aan bij de thema’s en visie van de school.

De nieuwe BSO is, net als onze peuteropvang De Pjuttekroade, gevestigd in basisschool “De Wel”. Veel peuters stromen vanuit de peuteropvang door naar basisschool “De Wel”.
De jongste kinderen worden door onze pedagogisch medewerker(s) gehaald en gebracht. Oudere kinderen mogen (met toestemming van ouders) zelf naar de opvang komen.

Daarnaast biedt Kids First COP groep voorschoolse opvang aan, vanaf 7.00 uur tot aan de start van de school. VSO is altijd in combinatie met BSO. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot flexibele opvang. Op dit moment hebben we nog plek voor nieuwe kinderen.

BSO Broeksterwâld Kids First COP groep Friesland - lego   BSO Broeksterwâld Kids First COP groep Friesland - knutselen BSO Broeksterwâld Kids First COP groep Friesland - bouwen   BSO Broeksterwâld Kids First COP groep Friesland - binnen