Opvang

  • Kinderdagverblijf: Opvang van 0 tot 4 jaar

Er zijn verschillende mogelijkheden in opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er kan gebruik gemaakt worden van opvang voor hele, halve en flexibele dagen. De kinderen bieden we liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Lees verder >>

Kinderdagverblijf 0- 4 jaar Kids First COP groep
  • Peuteropvang en VVE: Opvang van 2 tot 4 jaar

Peuteropvang is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen maximaal vier dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar te voorkomen. Lees verder >>

Peuteropvang 2 - 4 jaar Kids First COP groep
  • Buitenschoolse opvang: Opvang van 4 tot 12 jaar

Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op vooraf aangegeven schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Lees verder >>

Buitenschoolse opvang 4 - 12 jaar - BSO Kids First COP groep
  • Gastouderopvang

Liever een gastouder? Kids First COP groep kan hierin voor u bemiddelen!

Gastouderopvang is dé vorm van kinderopvang waarbij ieder kind op zijn eigen manier kan worden begeleid. Het is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang, die de thuissituatie van de gastkinderen zoveel mogelijk benadert. Als ouder kunt u zelf de gastouder kiezen die bij uw wensen aansluit en die bij u en uw kind past. Een gastouder kan zowel opvang aanbieden in eigen huis als in het huis van het gezin.

Meer informatie vindt u hier.

Gastouderopvang, GOB 0 - 12 jaar Kids First COP groep
  • Flexibele opvang

Om flexibele- of extra opvang aan te vragen, kunt u één van onderstaande formulieren invullen.
Let op: dit kan alleen wanneer u een flex contract heeft.
Formulier flex- en extra opvang Friesland – 2020
Formulier flex- en extra opvang Groningen en Baasis – 2020
Formulier flex- en extra opvang Drenthe – 2020
Formulier flex- en extra opvang Coevorden – 2020