Home Over Kids First Onze organisatie

Onze organisatie

Kids First COP groep biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord in Groningen, Friesland en Drenthe. Onze organisatie telt ruim 140 opvanglocaties voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang in de drie noordelijke provincies.

Ontdek onze locaties

Professioneel en betrouwbaar

Binnen onze organisatie vinden we het belangrijk om betrouwbaar te zijn. U kunt er op vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Zowel naar kinderen als ouders, onze samenwerkingspartners en naar elkaar. Elkaar kunnen en mogen vertrouwen is voor ons een belangrijke waarde en wij nemen onze verantwoordelijkheid waar nodig.

Daarnaast zijn we een nuchtere, eerlijke en hardwerkende organisatie, zonder poespas. Eenduidig en transparant in de manier waarop we werken en duidelijk in onze communicatie. Dat is de reden waarom voor de ouders op alle locaties de GGD-inspectierapporten en de jaarlijks risico-inventarisaties op het gebied van gezondheid en veiligheid ter inzage liggen.

Passie voor ons vak

Passie voor ons vak, liefde voor kinderen en de energie die wij als medewerkers inzetten, zorgen ervoor dat wij, kinderen voorop, in onze ontwikkeling blijven groeien. Wij hebben de kennis, ervaring en kwalificaties in huis om kinderen een goede basis van uitstekende kwaliteit, in een gezonde en veilige omgeving, te bieden.

Samen sterk

Bovenal doen we het samen: medewerkers, kinderen, ouders en onze samenwerkingspartners. We bouwen aan onze relaties om de banden te versterken; we helpen en stimuleren elkaar. Bovendien willen we met een ieder prettig samenwerken, want dat komt ten goede aan de kinderen.

Oog voor ontwikkeling

Kids First COP groep is een ontwikkelingsgerichte organisatie. Dat houdt in dat we letten op de ontwikkeling van kinderen, dat we nieuwe producten en diensten blijven ontwikkelen om op de marktvraag in te kunnen spelen. Onze pedagogische medewerkers krijgen van ons de ruimte om zich verder te ontplooien.

Veelzijdig aanbod kinderopvang

Ons aanbod sluit aan op uw wensen. Van kinderdagverblijf, peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang tot opvoedingsadvies en opvoedingsondersteuning, gebaseerd op de SpeelMee methode. We zijn vanuit onze ambitie, liefde en passie voor kinderen, gedreven om verder te gaan dan andere organisaties.

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.

 

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven