Home Over Kids First Pedagogisch beleidsplan en algemene voorwaarden

Pedagogisch beleidsplan en algemene voorwaarden

“Groeien doe je als je gestimuleerd wordt om uitdagingen aan te gaan en de kans krijgt om te leren van je fouten.”

 

Pedagogische basisdoelen

Er is wettelijk bepaald dat binnen de kinderopvang gewerkt dient te worden vanuit vier pedagogische basisdoelen. Deze basisdoelen zijn het centrale uitgangspunt voor het dagelijkse werk op de groep. Kids First COP groep werkt ook vanuit deze basisdoelen. Deze doelen zijn in praktische zin uitgewerkt in het pedagogisch werkplan van de locatie. De pedagogische werkplannen zijn te vinden op onze website en op de locatie.

Het pedagogisch beleidsplan geeft ouders, medewerkers en andere belangstellenden inzicht in onze manier van werken en omgang met de kinderen. Er wordt in beschreven waarom we handelen zoals we dat doen.

Emotionele en fysieke veiligheid

Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen heeft een kind een basis nodig waarin hij zich vertrouwd, geborgen en veilig voelt. Wij zorgen voor deze veilige omgeving en geborgen sfeer. Dit is onze hoofddoelstelling voor alle vormen van onze opvang.

Persoonlijke competenties

Met persoonlijke competenties doelen we op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Het is onze taak om aan kinderen de mogelijkheid te bieden zich deze competenties eigen te maken. Wij koesteren hierbij de eigenheid van ieder kind en geven hem de gelegenheid om zich op eigen wijze en in een eigen tempo te ontwikkelen tot een uniek en zelfstandig persoon.

Sociale competenties

De sociale ontwikkeling heeft betrekking op het omgaan met elkaar. Door het ontwikkelen van sociale competenties en leren van sociale vaardigheden, geven wij kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. Belangrijk is dat kinderen hierbij respect hebben voor zichzelf, voor anderen en hun omgeving.

Normen en waarden

Groepsopvang is een verbreding van de leefomgeving met eigen mogelijkheden om dit opvoedingsdoel vorm te geven. Onze pedagogisch medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie.
De kinderen leren wat wel en niet mag. Wij laten kinderen kennis maken met grenzen, normen en waarden maar ook met gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving en andere culturen.

Pedagogisch beleidsplan Kids First COP groep

Algemene voorwaarden

Naast de Algemene voorwaarden van de Branche organisatie, hanteert Kids First COP groep haar eigen aanvullende Algemene Voorwaarden.

 

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven