Home Over Kids First Samenwerken met basis- en vensterscholen

Samenwerken met basis- en vensterscholen

Gezamenlijk optrekken in het belang van de opgroeiende kinderen in de wijk, laagdrempelige zorg rond de opvoeding en gezondheid van kinderen en het organiseren van activiteiten voor kinderen en ouders vormen de basis voor Kids First COP groep om deel te nemen aan de Vensterwijk.

Vensterscholen in Groningen

In 1995 is de gemeente Groningen begonnen met de vensterscholen in de stad. Zij heeft daarmee aan de wieg gestaan van de brede school-ontwikkeling in Nederland. Veel brede scholen hebben gebruik gemaakt van de kennis en ervaring uit Groningen.

Na verloop van tijd is het vensterschoolconcept wat ingehaald door ontwikkelingen in het jeugdbeleid. Na een uitgebreide evaluatie is in 2013 besloten om, samen met het onderwijs, de voorschoolse instellingen en kinderopvang, een nieuwe impuls te geven aan de vensterscholen. Dit heeft geleid tot het tot stand komen van de Vensterwijken.

Wat is een Vensterwijk?

De Vensterwijk is een samenwerkingsverband van allerlei instellingen, die ieder voor zich bezig zijn met het werken met kinderen en hun ouders, met opvoeding en onderwijs. Hierdoor helpen we de ontwikkelingskansen en het schoolsucces van kinderen te vergroten. Het neemt een belangrijke plaats in de wijk in en is een afspiegeling van de wijk waarin ze staat.

Belang van kinderen voorop

Kids First COP groep heeft haar locaties verspreid over vrijwel de gehele stad Groningen. In veel wijken van de gemeente worden het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en allerlei activiteiten voor kinderen en jeugd georganiseerd vanuit de Vensterwijk. Gezamenlijk optrekken in het belang van de opgroeiende kinderen in de wijk, laagdrempelige zorg rond de opvoeding en gezondheid van kinderen en het organiseren van activiteiten voor kinderen en ouders vormen de basis voor Kids First COP groep om deel te nemen aan de Vensterwijk.

Wat doen we?

Op veel plekken wordt ingezet op het maken van gezamenlijke afspraken over een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen die van de peuteropvang naar het basisonderwijs gaan. Dat zien we bijvoorbeeld terug in het Dalton-concept, dat zowel voor- als vroegschools wordt ingevoerd en waarbij nagedacht wordt over het gezamenlijk gebruik van de ruimten en het volgen van gezamenlijke trainingen. Een ander voorbeeld is het project de Vreedzame wijk, waar scholen, kinderopvang en ouders samenwerken aan een veilig en sociaal leefklimaat, bedoeld om sociale vaardigheden beter te ontwikkelen en te leren conflicten zelf op te lossen. Door de nieuwe impulsen ontstaat een nieuwe dynamiek. De al bestaande gezamenlijke activiteiten zijn geïntensiveerd, (voor)school en kinderopvang vinden elkaar als het gaat om innovatieve initiatieven, zowel inhoudelijk als op organisatorisch vlak.

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven