Home Over Kids First Voordat uw kind komt

Voordat uw kind komt

Voordat u overgaat tot aanmelding van uw kind, kunt u een rondleiding op de locatie aanvragen.

Vraag een rondleiding aan

Rondleiding

We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op de locatie waar hij naar toe gaat. Daarom is het voor u als ouders mogelijk om eerst zelf ook een kijkje te nemen.  Zo kunt u voordat uw kind komt, een een indruk krijgen en kunt u kennis maken met de pedagogisch medewerkers.
Een van de pedagogische medewerkers zal u rondleiden, uitleg geven en al uw vragen beantwoorden. We verwelkomen u graag.

Inschrijven

U kunt u uw kind inschrijven door middel van een inschrijfformulier. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kan worden gestuurd naar het adres dat op het inschrijfformulier staat, of worden gemaild naar planning@kidsfirst.nl

De plaatsingsmogelijkheden worden bekeken op basis van uw opvangwensen. Wij proberen u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven of de gewenste opvang beschikbaar is. Wanneer u de plaatsing accepteert maken wij een contract voor u op. Na ondertekening is de plaatsing definitief.

Kids First COP groep hanteert voorrangsregels, waarbij reeds geplaatste kinderen en kinderen met een broertje/zusje voorrang hebben. Ook het aantal dagen, de keuze van de dagen waarvoor wordt ingeschreven, de scholen met wie wij een samenwerkingsovereenkomst hebben en uiteraard de inschrijvingsduur tellen mee. Tenslotte houden we rekening met bijzondere omstandigheden.

Voordat uw kind komt - Kids First COP groep

Intakegesprek

Voordat uw kind komt vindt naast een kennismakingsgesprek, ook een uitgebreid intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken binnen de opvanglocatie. Ook wordt een plaatsingsverslag gemaakt waarin wordt aangegeven welke bijzonderheden er zijn met betrekking tot uw kind. Vervolgens krijgt u een rondleiding door het gebouw en worden er afspraken gemaakt over het wennen. Het plaatsingsgesprek wordt gehouden met de teamcoördinator, de team assistent of de pedagogisch medewerker van de groep.

Wennen

De teamcoördinator of teamassistent overlegt met u welke vorm van wennen u het meeste aanspreekt. Voor de plaatsingsdatum kan uw kind in overleg maximaal twee keer enkele uren komen wennen. Na ongeveer één maand opvang bieden wij u de mogelijkheid van een evaluatiegesprek met de mentor van uw kind. Tijdens dit gesprek wordt het welbevinden van uw kind binnen de opvanglocatie besproken. Hierop kan dan eventueel de begeleiding van uw kind, in de groep, worden aangepast.

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven