Home Over Kids First Werken bij Kids First

Werken bij Kids First

Mirjam: “Elke dag met kinderen werken is voor mij een feestje; het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van de kinderen maken dat geen werkdag hetzelfde is! Ik vind het erg belangrijk en mooi om te zien dat kinderen zich bij mij veilig en geborgen voelen, want vanuit daar kan het kind de wereld om zich heen verder gaan ontdekken. Werken bij Kids First vind ik erg fijn. Ik word gestimuleerd om creatief en flexibel te zijn en krijg de vrijheid om de kinderen een mooie tijd te bezorgen waarbij plezier maken voorop staat.”

Kids First COP groep biedt opvang in de breedste zin van het woord. Onze locaties bevinden zich in de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. Wij bieden opvang en opvoedondersteuning voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Onze visie is dat elk kind een plek verdient waar geborgenheid wordt geboden, waar met liefde voor hem gezorgd wordt, waar hij kan spelen en waar hij zich mag ontwikkelen in zijn eigen tempo. Daarom zijn we altijd op zoek naar professionele, betrokken en dynamische medewerkers, stagiaires en vrijwilligers om ons bedrijf te versterken.
In dit artikel kun je lezen welke eisen er worden gesteld aan de functie van pedagogisch medewerker.

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar pedagogisch medewerkers. Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Ook zoeken wij gastouders:

 • voor een gezin in Veenwouden zijn wij met spoed op zoek naar een gastouder voor voor- en naschoolse opvang op dinsdag;
 • voor een gezin in Glimmen zijn we op zoek naar een Nanny voor de maandag en dinsdag;
 • voor een gezin in Grou, flexibele opvang voor- en naschoolse opvang op donderdag;
 • vanaf augustus zijn we op zoek naar een gastouder in Bitgumermole;
 • vanaf september zijn wij op zoek naar een gastouder in Marrum;
 • vanaf januari zijn we op zoek naar een gastouder in Workum.

En zoeken wij vrijwilligers voor:

 • peuteropvang voor onze peuteropvanglocatie in Stiens;
 • peuteropvang voor onze peuteropvanglocatie in Boazum;
 • peuteropvang voor onze locatie Pikepôlle in Marsum;
 • speelleergroep voor onze locatie Bernestate in Leeuwarden;
 • Tussen de Middag (TMO) opvang bij de Tamarisk in Groningen;
 • Tussen de Middag (TMO) opvang bij Quintusschool in Glimmen;
 • Tussen de Middag (TMO) opvang in Yde.

Stagiaires

Kids First COP groep is een door SBB gecertificeerd leerbedrijf voor de studenten in opleidingen tot pedagogisch medewerker op MBO 3 en 4 niveau. Ook door kenniscentrum Ecabo zijn wij gecertificeerd voor met name secretariële en financieel administratieve beroepen. Informeer of wij ook voor jouw opleiding zijn gecertificeerd en je een stageplaats kunnen aanbieden. Jaarlijks leiden wij een grote groep stagiaires op. Voor het aanvragen van een stageplaats kun je een mail sturen met je CV en motivatie naar stage@kidsfirst.nl Noem hierin ook je stagedagen en aantal uren en de start- en einddatum van de stageperiode.
Zie in deze link het Stagebeleid Kids First COP groep – 2019

Vrijwilligers

Wil jij iets betekenen voor de kinderen in jouw wijk? Wil jij meehelpen om kinderen een goede start te geven? Word dan vrijwilliger op één van onze locaties voor peuteropvang of TSO/TMO van Kids First COP groep op een school bij jou in de buurt. Kids First COP groep is een organisatie die de kans biedt aan vrijwilligers om zich in te zetten voor kinderen om zo vrijwilligerservaring op te doen. Kijk welke locaties van peuteropvang of tussen de middag opvang bij jou in de buurt zitten.

Naar wie zijn we op zoek?

Naar iedereen die het leuk vindt om met kinderen te werken. Kwieke oma’s en opa’s, moeders die al grotere kinderen hebben of waarvan de kinderen de deur uit zijn. Studenten die extra studiepunten willen verdienen voor hun opleiding.

We verwachten van je dat

 • je het leuk vindt om met peuters van twee tot vier jaar te werken of met kinderen in de basisschoolleeftijd;
 • je je in kunt leven in de wereld van kinderen en die van hun ouders;
 • over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt en een luisterend oor hebt, waardoor ontmoeting en uitwisseling tussen ouders mogelijk gemaakt wordt;
 • bij kunt dragen aan het creëren van een gezellige, vertrouwde en veilige omgeving;
 • kunt werken met respect voor de privacy van elke ouder en waardering hebt voor verschillende leefstijlen en culturen;
 • een open en inlevende persoon bent die representatief is;
 • de handen uit de mouwen wilt steken.

Wat bieden we jou?

Een leuke werkplek, waarin je samen met de pedagogisch medewerk(st)ers in een team de peuters/schoolkinderen een kans geeft zich te ontwikkelen. Waarin je echt iets betekent voor anderen en waar je je eigen kwaliteiten en talenten kunt ontplooien. Een plek waar je je vrije tijd zinvol kunt invullen.

Wat zijn je taken?

 • Licht verzorgende en huishoudelijke taken zoals koffiezetten, helpen bij de broodmaaltijden, afwassen en eventueel boodschappen doen. Samen met de pedagogisch medewerk(st)ers  toezicht houden bij activiteiten zowel binnen als buiten de peuterspeelzaal.
 • Begeleiden van schoolkinderen met andere vrijwilligers tussen de middag op school.

Hoe meld ik mij aan?

Stuur een email naar HR@kidsfirst.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je bellen met de afdeling HR. Telefoonnummer: 088-0350400. Kies voor optie 4 in het keuzemenu.