Home Over Kids First Werken bij Kids First

Werken bij Kids First

Een leuke werkplek, waarin je samen met de pedagogisch medewerk(st)ers in een team de peuters/schoolkinderen een kans geeft zich te ontwikkelen. Waarin je echt iets betekent voor anderen en waar je je eigen kwaliteiten en talenten kunt ontplooien.

Kids First COP groep is ontstaan uit twee organisaties; Kids First Kinderopvang en Stichting COP. Samen bieden we al meer dan 25 jaar kinderopvang. Onze locaties bevinden zich in de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. Wij bieden opvang en opvoedondersteuning voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Onze visie is dat elk kind een plek verdient waar geborgenheid wordt geboden, waar met liefde voor hem gezorgd wordt, waar hij kan spelen en waar hij zich mag ontwikkelen in zijn eigen tempo. Daarom zijn we altijd op zoek naar professionele, betrokken en dynamische medewerkers, stagiaires en vrijwilligers om ons bedrijf te versterken.

Vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar:

 • twee pedagogisch coaches / beleidsmedewerkers voor onze locaties in Noord Nederland;
 • VVE coach voor onze VVE locaties in de gemeente Groningen;
 • pedagogisch medewerker voor onze locatie Dondersteen in Groningen;
 • vrijwilliger voor peuteropvang voor onze locatie Peuterhonk in Exmorra;
 • vrijwilliger voor peuteropvang voor onze locatie It Krobbehonk in Boazum;
 • vrijwilliger voor peuteropvang voor onze locatie It Skarrelspultsje Wommels;
 • pedagogisch medewerkers voor onze buitenschoolse opvanglocaties in de stad Groningen;
 • pedagogisch medewerkers voor onze locaties in stad Groningen;
 • pedagogisch medewerkers op oproepbasis voor onze invalpool voor de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang voor vestigingen in Groningen;
 • pedagogisch medewerkers voor onze locaties in Assen en Bovensmilde;
 • pedagogisch medewerkers op oproepbasis voor onze invalpool voor de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang voor vestigingen in Friesland;  
 • vrijwilligers voor de Tussen de Middag (TMO) opvang bij de Tamarisk in Groningen;
 • vrijwilliger voor Tussenschoolse opvang in Mantgum;
 • vrijwilliger voor de Tussen de Middag (TMO) opvang bij Quintusschool in Groningen.

Stagiaires

Kids First COP groep is een door SBB gecertificeerd leerbedrijf voor de studenten in opleidingen tot pedagogisch medewerker op MBO 3 en 4 niveau. Ook door kenniscentrum Ecabo zijn wij gecertificeerd voor met name secretariële en financieel administratieve beroepen. Informeer of wij ook voor jouw opleiding zijn gecertificeerd en je een stageplaats kunnen aanbieden. Jaarlijks leiden wij een grote groep stagiaires op. Voor het aanvragen van een stageplaats kun je een mail sturen met je CV en motivatie naar stage@kidsfirst.nl noem hierin ook je stagedagen en aantal uren en de start- en einddatum van de stageperiode.
Zie in deze link het Stagebeleid Kids First COP groep – 2019

Vrijwilligers

Peuteropvang en TSO/TMO (tussen de middag opvang) zoekt vrijwilligers

Wil jij iets betekenen voor de kinderen in jouw wijk? Wil jij meehelpen om kinderen een goede start te geven? Word dan vrijwilliger op één van onze locaties voor peuteropvang of TSO/TMO van Kids First COP groep op een school bij jou in de buurt. Kids First COP groep is een organisatie die de kans biedt aan vrijwilligers om zich in te zetten voor kinderen om zo vrijwilligerservaring op te doen. Kijk welke locaties van peuteropvang of tussen de middag opvang bij jou in de buurt zitten.

Naar wie zijn we op zoek?

Naar iedereen die het leuk vindt om met kinderen te werken. Kwieke oma’s en opa’s, moeders die al grotere kinderen hebben of waarvan de kinderen de deur uit zijn. Studenten die extra studiepunten willen verdienen voor hun opleiding.

Wat verwachten we van jou?

Dat je:

 • het leuk vindt om met peuters van twee tot vier jaar te werken of met kinderen in de basisschoolleeftijd;
 • je in kunt leven in de wereld van kinderen en die van hun ouders;
 • over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt en een luisterend oor hebt, waardoor ontmoeting en uitwisseling tussen ouders mogelijk gemaakt wordt;
 • bij kunt dragen aan het creëren van een gezellige, vertrouwde en veilige omgeving;
 • kunt werken met respect voor de privacy van elke ouder en waardering hebt voor verschillende leefstijlen en culturen;
 • een open en inlevende persoon bent die representatief is;
 • de handen uit de mouwen wilt steken.

Wat bieden we jou?

Een leuke werkplek, waarin je samen met de pedagogisch medewerk(st)ers in een team de peuters/schoolkinderen een kans geeft zich te ontwikkelen. Waarin je echt iets betekent voor anderen en waar je je eigen kwaliteiten en talenten kunt ontplooien. Een plek waar je je vrije tijd zinvol kunt invullen.

Wat zijn je taken?

 • Licht verzorgende en huishoudelijke taken zoals koffiezetten, helpen bij de broodmaaltijden, afwassen en eventueel boodschappen doen. Samen met de pedagogisch medewerk(st)ers  toezicht houden bij activiteiten zowel binnen als buiten de peuterspeelzaal.
 • Begeleiden van schoolkinderen met andere vrijwilligers tussen de middag op school.

Hoe meld ik mij aan?

Stuur een email naar P&O@kidsfirst.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je bellen met de afdeling P&O. Telefoonnummer: 088-0350400.

Ervaringen van vrijwilligers

Hieronder de mening van een paar van onze pedagogisch medewerkers waarom het werk met peuters zo boeiend is;

 • omdat ze ontwapenend zijn;
 • omdat ze de peuterschool bezoeken met twee jaar en weggaan met vier jaar. In die periode vindt er een hele ontwikkeling plaats; ze ontdekken nieuwe dingen en gaan steeds steviger in hun schoenen staan;
 • als pedagogisch medewerker ben je de eerste persoon waar ouders hun peuters aan toevertrouwen;
 • je ziet ze groeien in hun sociale vaardigheden en taalontwikkeling; ze worden zelfstandig en weerbaar; en dan zijn ze klaar voor de basisschool;
 • peuters hebben zo’n leuke leeftijd omdat zij zo zichzelf zijn;
 • peuters zijn aan het ontdekken, experimenteren, de taal aan het ontdekken en leren spelen met andere kinderen;
 • bij de TSO/TMO begeleid je kinderen in de volgende fase van hun leven. Hierbij geef je ouders de mogelijkheid om te werken. De kinderen krijgen meer sociale contacten, gaan meer samen spelen en worden steeds zelfstandiger.