home | rondleiding | rekentool | inschrijven

Peuterschool*

De peuterschool is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen minimaal twee dagdelen per week komen spelen. Meestal is dat een ochtend en een middag.
 

Een veilige en avontuurlijke plek

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuterschool is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Net als thuis zetten ze er belangrijke stappen in hun ontwikkeling. Ze leren leeftijdgenootjes kennen en andere volwassenen. Ze kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar ook met zand, expressie, beweging en taal. Ze zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf. De peuterschool biedt uw kind een goede voorbereiding op de basisschool. 

* In Nederland wordt per gemeente een andere term gebruikt voor de “voormalige” peuterspeelzaal. Vandaar dat u op onze site per locatie andere termen kunt tegenkomen. (peuterspeelzaal, peuterschool, speelleergroep)

U kunt zich inschrijven via het  inschrijfformulier of direct digitaal aanmelden.Peuterspeelzaal Slochteren

Op de peuterspeelzaal wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als de peuterschool en peuteropvang. De peuterspeelzalen bevinden zich in Slochteren, waar vaste tarieven gehanteerd worden. Elke ouder betaalt hetzelfde tarief, hierbij is de kinderopvangtoeslag niet van toepassing.

Speelleergroep Leeuwarden

Op de speelleergroep wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als de peuterschool en peuteropvang. De peuterspeelzalen bevinden zich in Leeuwarden. Ouders kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag indien ze werken of leren.

Peuteropvang

Op de peuteropvang wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als de peuterschool. De peuteropvang is bedoeld voor peuters waarvan de ouders/verzorgers wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Daarnaast is het, naast de standaard 3 uurs opvang, op sommige locaties mogelijk om halve of hele dagopvang af te nemen.


Tariefindeling

Het verschil tussen deze opvangvormen is dat een ouder bij peuteropvang gebruik kan maken van de kinderopvangtoeslag. Dit is mogelijk, omdat onze peuteropvang locaties geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Elke locatie heeft een eigen registratienummer. Deze dient doorgegeven te worden aan de belastingdienst bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

U heeft recht op Kinderopvangtoeslag wanneer:

  • u werkt of studeert
  • ​u een traject volgt om werk te vinden.
  • u een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner. 

​Voldoet u niet aan bovenstaande eisen, dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvang toeslag. Wanneer uw kind naar een peuterspeelzaal in Slochteren gaat, komt u niet voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking. Hier worden vaste tarieven gehanteerd.

 
Let op: Heeft u een VVE indicatie en komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan heeft u geen recht op het door de gemeente gesubsidieerde tarief, maar gaan deze extra uren via de belastingdienst.