home | rondleiding | rekentool | inschrijven

Samenwerken met basis-en vensterscholen

In 1995 is de gemeente Groningen begonnen met de Vensterscholen in Groningen. Zij heeft daarmee aan de wieg gestaan van de brede school-ontwikkeling in Nederland. Veel brede scholen hebben gebruik gemaakt van de kennis en ervaring uit Groningen.

 

Na verloop van tijd is het vensterschoolconcept wat ingehaald door ontwikkelingen in het jeugdbeleid. Na een uitgebreide evaluatie is in 2013 besloten, samen met het onderwijs, de voorschoolse instellingen en kinderopvang, een nieuwe impuls te geven aan de vensterscholen. Dit heeft geleid tot het tot stand komen van de Vensterwijken.

Kids First COP groep, kinderopvang, bso, peuterschool, peuterspeelzaal, speelleeruren, vve, groningen, drenthe, friesland

 

Kids First COP groep, kinderopvang, bso, peuterschool, peuterspeelzaal, speelleergroep, vve, Groningen, Friesland, Drenthe

Wat is een Vensterswijk?

De Vensterwijk is een samenwerkingsverband van allerlei instellingen, die ieder voor zich bezig zijn met het werken met kinderen en hun ouders, met opvoeding en onderwijs, om daardoor de ontwikkelingskansen en het schoolsucces van kinderen te helpen vergroten. Het neemt een belangrijke plaats in de wijk in en is een afspiegeling van de wijk waarin ze staat.

 

Belang van kinderen voorop

Kids First COP groep  is door de situering van de peuterscholen en de KDV  verspreid  over vrijwel de gehele stad. In veel wijken van de gemeente wordt het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en allerlei activiteiten voor kinderen en jeugd georganiseerd vanuit de Vensterwijk. Gezamenlijk optrekken in het belang van de opgroeiende kinderen in de wijk, laagdrempelige zorg rond de opvoeding en gezondheid van kinderen en het organiseren van activiteiten voor kinderen en ouders vormen de basis voor Kids First COP groep  om deel te nemen aan de Vensterwijk.

Wat doen we?

Op veel plekken wordt bijvoorbeeld ingezet op het maken van gezamenlijke afspraken over een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen die van de peuterschool naar het basisonderwijs gaan. Dat zien we bijvoorbeeld terug in het Dalton-concept, dat zowel voor- als vroegschools wordt ingevoerd en waarbij nagedacht wordt over het gezamenlijk gebruik van de ruimten en het volgen gezamenlijke trainingen.

 

Een ander voorbeeld is het project de Vreedzame wijk, waar scholen, opvang en ouders samenwerken aan een veilig en sociaal leefklimaat, bedoeld om sociale vaardigheden beter te ontwikkelen en te leren conflicten zelf op te lossen.

 

Door de nieuwe impulsen ontstaat een nieuwe dynamiek. De al bestaande gezamenlijke activiteiten zijn geïntensiveerd, (voor)school en opvang vinden elkaar als het gaat om innovatieve initiatieven, zowel inhoudelijk als op organisatorisch vlak.