Pedagogisch- en VVE coach Beleidsmedewerker Oost-Groningen en stad Groningen

Einddatum: 06-02-2023 Functie: Pedagogisch- en VVE coach Beleidsmedewerker Werkverband: 28 uur Provincie: Groningen

Per 1 april 2023 zijn wij op zoek naar een enthousiaste pedagogisch coach/vve coach beleidsmedewerker voor de regio Oost-Groningen en stad Groningen voor 28 uur per week.

Je bent een specialist op het gebied van ontwikkeling van jonge kinderen en sterk in het coachen van collega’s in de praktijk en bent bekend met het werken met VVE programma’s en opbrengst bewust werken. Samen met je collega pedagogisch coaches en VVE coaches maak je deel uit van de afdeling kwaliteit en draag je bij aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch en VVE beleid van Kids First COP groep.

Als pedagogisch- en VVE coach geef je inhoud aan de volgende taken:

 • Het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het pedagogisch beleid en dit vertalen naar de praktijk op de werkvloer;
 • Het coachen van pedagogisch medewerkers op aanvraag en op thema;
 • Het coachen en begeleiden van medewerkers bij het uitvoeren van het VVE programma. Je maakt hierbij gebruik van passende interventies en instrumenten;
 • Het begeleiden en bewaken van het opbrengstbewust werken op de Vve groepen;
 • Het signaleren van knelpunten en initiëren van verbetertrajecten;
 • Het vertalen van observaties naar concreet haalbare doelen;
 • Het bewaken en borgen van de uitgezette beleidslijnen;
 • Het vergroten van de bekendheid met en het laagdrempelig aanbieden van coaching binnen de organisatie;
 • Het signaleren van hiaten, knelpunten in kennis, vaardigheden en houding bij pedagogisch medewerkers.

Wat betekent dit in de praktijk?
Als pedagogisch coach / VVE coach beleidsmedewerker ben je regelmatig aanwezig op de locaties. In jouw rol als coach ondersteun je medewerkers bij het opdoen van kennis en het verder ontwikkelen van pedagogische vaardigheden en in de uitvoer van het Vve programma. Je levert hiermee een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het (pedagogisch) handelen op de locaties. Je adviseert in soms complexe werksituaties en stelt coaching plannen op, samen met de pedagogisch medewerkers. Je werkt zelfstandig in een team van enthousiaste en ervaren collega’s.

Heb je vragen, neem dan contact op met Aly van Dalen, manager kinderopvang via 06-11137106 of aly.vandalen@kidsfirst.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 13 februari 2023.

Wij bieden

Een baan voor de periode van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Omvang dienstverband: 28 uur per week. Inschaling volgens MKMB Kinderopvang.

Wij zoeken

 • HBO werk- en denkniveau, conform de kwalificatie-eisen in het functieboek van cao Kinderopvang;
 • Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid en de hierop van invloed zijnde in- en externe ontwikkelingen binnen Peuteropvang, KDV en BSO;
 • Ervaring als pedagogisch coach/beleidsmedewerker
 • Ervaring met en kennis van VVE programma’s, opbrengstbewust werken en het werken met de KIJK wijzer;
 • Kennis van interventiemethodieken en instrumenten van coaching;
 • Kennis van de ontwikkelingsfasen en gebieden van kinderen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het overdragen van kennis aan pedagogisch medewerkers en het opstellen van coaching plannen;
 • Analytisch vermogen en sensitiviteit voor het signaleren van knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers;
 • Coachende vaardigheden voor het ondersteunen, stimuleren en motiveren van medewerkers;
 • Een actieve bijdrage in de diverse overlegvormen waaronder dat van de Pedagogisch en VVE coaches;
 • In bezit van rijbewijs en eigen vervoer.

Enthousiast? We horen graag van je voor: 06-02-2023

 • Hidden
 • Max. bestandsgrootte: 4 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 4 MB.