home | rondleiding | rekentool | inschrijven

Voordat uw kind komt

 

Kids First COP groep, voor uw kind komt

Rondleiding

Om welke reden u ook kiest voor opvang, u wilt het beste voor uw kind en dan maak je niet zomaar een keuze in kinderopvang of peuterschool. Daarom nodigen we u van harte uit om met ons kennis te maken en de sfeer te proeven op de groepen. Wanneer u interesse heeft in kinderopvang, peuterschool of buitenschoolse opvang op een van de locaties van Kids First COP groep, dan kunt u een afspraak maken met een locatie naar keuze. Een van de pedagogische medewerkers zal u rondleiden op de locatie, uitleg geven en al uw vragen beantwoorden. We verwelkomen u graag.

 

Inschrijven

U kunt u uw kind inschrijven door middel van een inschrijfformulier. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kan worden gestuurd naar het adres dat op het inschrijfformulier staat, of worden gemaild naar planning@kidsfirst.nl.
 

Op basis van uw inschrijving worden plaatsingsmogelijkheden bekeken. Wij trachten u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven. Indien u de plaats accepteert maken wij een contract voor u op. Na ondertekening is de plaatsing definitief.


Kids First COP groep hanteert voorrangsregels, waarbij reeds geplaatste kinderen en kinderen met een broertje/zusje voorrang hebben. Ook het aantal dagen, de keuze van de dagen, waarvoor wordt ingeschreven, de scholen met wie wij een samenwerkingsovereenkomst hebben en uiteraard de inschrijvingsduur tellen mee. Tenslotte houden we rekening met bijzondere omstandigheden.

 

Intakegesprek

Voor elke plaatsing vindt naast een kennismakingsgesprek ook een uitgebreid intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken binnen het kindercentrum. Ook wordt er een plaatsingsverslag gemaakt waarin wordt aangegeven welke bijzonderheden er zijn met betrekking tot uw kind. Voorts krijgt u een rondleiding door het gebouw en worden er afspraken gemaakt over het wennen. Het plaatsingsgesprek wordt gehouden met de teamcoördinator, de team assistent of de pedagogisch medewerker van de groep.

Wennen

De teamcoördinator of team assistent overlegt met u welke vorm van wennen u het meeste aanspreekt. Voor de plaatsingsdatum kan uw kind in overleg maximaal 2 keer enkele uren komen wennen. Na ongeveer 1 maand opvang bieden wij u de mogelijkheid van een evaluatiegesprek met de mentor van uw kind. In dit gesprek wordt het welbevinden van uw kind binnen het kindercentrum besproken. Hierop kan dan de begeleiding van uw kind in de groep worden aangepast.

 

 

Kids First COP groep, wennen rondleiding