Alles Kwetter | Buitenschoolse Opvang | Groningen

Alles Kwetter is een BSO locatie in de wijk Oosterhoogebrug in Groningen. Buitenschoolse opvang is er voor alle kinderen die naar de basisschool gaan.

  • Samen spelen
  • BSO in Oosterhoogebrug
  • Wisselend aanbod in activiteiten

Op BSO Alles Kwetter

Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.
Let op: op de woensdag- en vrijdagmiddag is de opvang op locatie BSO Alles Kids

We verwelkomen je kind graag bij onze buitenschoolse opvang!