home | rondleiding | rekentool | inschrijven
Schrijf direct uw kind  inSchrijf direct uw kind in >>
Aanmelden voor rondleiding op locatieAanmelden voor rondleiding op locatie >>
Bereken snel uw netto opvangkostenBereken snel uw netto opvangkosten >>
Kids First doet in de stad Groningen mee aan project Rookvrije GeneratieKids First doet in de stad Groningen mee aan project Rookvrije Generatie >>

We willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Opvang van 0 tot 4 jaar

Opvang van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn er verschillende soorten opvang mogelijk zoals hele, halve en flexibele dagopvang. We spelen zo goed mogelijk in op uw wensen. De kinderen bieden we liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Lees verder >>

Opvang van 2 tot 4 jaar

Opvang van 2 tot 4 jaar

Peuterschool en VVE
De peuterschool is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Meestal is dat een ochtend en een middag. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuterschool is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen. Meer informatie over VVE

Opvang van 4 tot 12 jaar

Opvang van 4 tot 12 jaar

Buitenschoolse opvang
Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. Lees verder >>

"Gewoon goed

aandacht, geborgenheid en speelplezier voor uw kind 
bij u in de wijk"

22 Juni 2017

Op dinsdag 27 juni is het basisonderwijs voornemens te gaan staken. Zij zullen een uur later starten op school.
Op de locaties waar Kids First VSO aanbiedt wordt deze een uur langer opgengesteld. Dit aanbod geldt voor de ouders die al VSO en/of BSO afnemen. Ouders die normaliter ook VSO afnemen kunnen een uur extra afnemen, ouders die alleen BSO afnemen kunnen gebruik maken van het aanbod voor extra afname van 07:00 tot 09:30.
Kids First gaat er vanuit hiermee de opvangproblemen die de staking voor haar klanten met zich meebrengt op te lossen.. 

10 Juni 2017

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 stond in het teken van zichtbaar worden. Op het fysieke vlak bij locaties door signing en vlaggen, op het digitale vlak via website en facebook en door middel van uitbreiding van nieuwe locaties. In het Jaarverslag Kids First COP groep 2016 blikken wij terug maar kijken ook vooruit. Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van ons jaarverslag.