home | rondleiding | rekentool | inschrijven
Schrijf direct uw kind  inSchrijf direct uw kind in >>
Aanmelden voor rondleiding op locatieAanmelden voor rondleiding op locatie >>
Bereken snel uw netto opvangkostenBereken snel uw netto opvangkosten >>
Vragen over locaties in Leeuwarden? Bel vanaf 1 juli met ons kantoor in GrouVragen over locaties in Leeuwarden? Bel vanaf 1 juli met ons kantoor in Grou >>

We willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Opvang van 0 tot 4 jaar

Opvang van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn er verschillende soorten opvang mogelijk zoals hele, halve en flexibele dagopvang. We spelen zo goed mogelijk in op uw wensen. De kinderen bieden we liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Lees verder >>

Opvang van 2 tot 4 jaar

Opvang van 2 tot 4 jaar

Peuterschool en VVE
De peuterschool is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Meestal is dat een ochtend en een middag. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuterschool is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen. Meer informatie over VVE

Opvang van 4 tot 12 jaar

Opvang van 4 tot 12 jaar

Buitenschoolse opvang
Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. Lees verder >>

"Vergeet niet uw kind op tijd in te schrijven voor een opvanglocatie bij u in de buurt!"

06 December 2017

Op dinsdag 12 december gaan vele scholen in het basisonderwijs opnieuw staken. Lees Verder

06 November 2017

Alle peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat. Na de harmonisatie kan een deel van de ouders ook recht op kinderopvangtoeslag hebben.

Vanaf 1 november kunnen de ouders die aan de voorwaarden voldoen, kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2018. Als de ouders tussen 1 en 15 november de kinderopvangtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen op toeslagen.nl, krijgen ze waarschijnlijk eind december de eerste toeslag voor de maand januari 2018. Vanaf 29 november kunnen deze ouders in Mijn toeslagen zien hoeveel toeslag ze krijgen in 2018. Vragen de ouders ná 15 november de toeslag aan, dan ontvangen ze de toeslag later met terugwerkende kracht.

Alleen kinderopvangtoeslag voor kosten die ouder zelf betaalt
Er is een voorwaarde die éxtra aandacht verdient: de ouder dient zelf de kosten van de opvang te betalen. Betaalt de gemeente (of een andere instantie) mee? Voor dit deel kan de ouder geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Hij kan alleen toeslag aanvragen voor de uren en de kosten die hij zelf helemaal betaalt. Elke gemeente bepaalt zelf hoe zij ouders helpt bij de kosten voor kinderopvang. De peuterspeelzaal kan de ouders vertellen hoe dat in de eigen gemeente is geregeld.

De peuterspeelzalen hebben een folder over kinderopvangtoeslag (specifiek voor deze doelgroep) ontvangen die zij kunnen uitdelen aan ouders. Deze folder staat ook op de site veranderingenkinderopvang.nl. Op de sites van Boink en SWN staan voorbeeldovereenkomsten en checklists voor ouders en houders. Lees Verder