De Zeeparels | Kinderdagverblijf | Stiens

Kinderdagverblijf De Zeeparels in Stiens is een locatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er kan gebruikt gemaakt worden van hele, halve en flexibele dagopvang. De kinderen bieden we liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats.

Kinderdagverblijf De Zeeparels in Stiens - Kids First COP Groep

  • Kleinschalig en huiselijk
  • Tweetalig opvanglocatie (Fries/Nederlands)
  • Enthousiast team van vaste pedagogische medewerkers
  • Behoeftes van de kinderen op de eerste plaats

We verwelkomen jouw kind graag bij het kinderdagverblijf.