Aanvullend bericht Belastingdienst m.b.t. peuterspeelzalen

6 november 2017

Alle peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat. Na de harmonisatie kan een deel van de ouders ook recht op kinderopvangtoeslag hebben.

Vanaf 1 november kunnen de ouders die aan de voorwaarden voldoen, kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2018. Als de ouders tussen 1 en 15 november de kinderopvangtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen op toeslagen.nl, krijgen ze waarschijnlijk eind december de eerste toeslag voor de maand januari 2018. Vanaf 29 november kunnen deze ouders in Mijn toeslagen zien hoeveel toeslag ze krijgen in 2018. Vragen de ouders ná 15 november de toeslag aan, dan ontvangen ze de toeslag later met terugwerkende kracht.

Alleen kinderopvangtoeslag voor kosten die ouder zelf betaalt
Er is een voorwaarde die éxtra aandacht verdient: de ouder dient zelf de kosten van de opvang te betalen. Betaalt de gemeente (of een andere instantie) mee? Voor dit deel kan de ouder geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Hij kan alleen toeslag aanvragen voor de uren en de kosten die hij zelf helemaal betaalt. Elke gemeente bepaalt zelf hoe zij ouders helpt bij de kosten voor kinderopvang. De peuterspeelzaal kan de ouders vertellen hoe dat in de eigen gemeente is geregeld.

De peuterspeelzalen hebben een folder over kinderopvangtoeslag (specifiek voor deze doelgroep) ontvangen die zij kunnen uitdelen aan ouders. Deze folder staat ook op de site is via deze link te lezen. Op de sites van Boink en SWN staan voorbeeldovereenkomsten en checklists voor ouders en houders.