Home Tarieven Sluitingsdagen, reguliere feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Sluitingsdagen, reguliere feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Kids First COP groep hanteert naast de reguliere feestdagen per jaar drie extra sluitingsdagen.

Sluitingsdagen voor alle locaties in 2018 en 2019

Extra sluitingsdagen 2018
Studiedag                                                Vrijdag 5 oktober
Dag voor Kerst                                       Maandag 24 december

Extra sluitingsdagen 2019
Dag na Hemelvaart                               Vrijdag 31 mei
Studiedag                                                Woensdag 2 oktober
Dag na Kerst                                           Vrijdag 27 december

Vervroegde sluiting 2018
Sinterklaas                                             Woensdag 5 december, sluiting om 17:00 uur
Oudejaarsdag                                       Maandag 31 december, sluiting om 17:00 uur

Vervroegde sluiting 2019
Kerstavond                                            Dinsdag 24 december, sluiting om 17:00 uur

Schoolvakanties schooljaar 2018-2019
(voor peuteropvang met 41 weken openstelling per jaar)

Herfstvakantie          Maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober

Kerstvakantie            Maandag 24 december tot en met vrijdag 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie    Maandag 18 februari tot en met vrijdag 22 februari

Meivakantie              Maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei

Hemelvaart               Donderdag 30 mei
Extra sluiting            Vrijdag 31 mei

2e Pinksterdag         Maandag 10 juni

Zomervakantie         Maandag 15 juli tot en met vrijdag 23 augustus

Herfstvakantie          Maandag 21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober

Kerstvakantie            Maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari 2020

Ruilen

 • Ruilen mag binnen 4 weken (2 weken voor of 2 weken na de betreffende opvangdag), maximaal 5 x per jaar.
 • Feestdagen, ziektedagen en de extra sluitingsdag na Hemelvaart, kunnen niet worden geruild.
 • De overige extra sluitingsdagen mogen worden geruild, mits het een vaste opvangdag van de ouder(s) betreft.
 • Voor dagen die niet binnen bovengenoemde termijn zijn geruild, is geen recht op compensatie of restitutie.
 • Ruilen is alleen mogelijk binnen de periode van het contract.
 • Er kan alleen geruild worden met dezelfde opvangvorm. Zo kan bijvoorbeeld een schoolmiddag BSO niet geruild worden met een vakantiedag.
 • Ruilen is nooit gegarandeerd en alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen mits er plaats is binnen de roosters en de maximale capaciteit van de locatie.
 • De aangevraagde ruildag kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen voor de gewenste opvangdag
 • De ruiling is kindgebonden en mag niet gespreid worden over meerdere opvangdagen.

Indien er op de ruildag meer opvanguren worden afgenomen, dan worden deze uren als extra opvang in rekening gebracht.

Extra opvang

 • De aangevraagde extra opvang kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen voor de gewenste opvangdag.
 • De ouder vraagt extra opvang aan op de opvanggroep. De pedagogisch medewerker noteert de datum en dagen/dagdelen van de extra opvang en zowel ouder als pedagogisch medewerker ondertekenen het formulier. Eenmaal geregistreerde extra opvang kan niet worden geruild.
 • Plaatsing is afhankelijk van het rooster; het aantal ingeroosterde pedagogisch medewerkers moet aansluiten bij het aantal verwachte kinderen.
 • De extra opvang kan nooit worden gehonoreerd indien de kindbezetting boven de maximale capaciteit van de locatie komt en is alleen mogelijk op dagen/dagdelen waarop de locatie regulier is geopend.
 • Is de opvang aangevraagd en gereserveerd en daarmee volgens de voorwaarden gegarandeerd, dan wordt bij annulering door de ouder wel de aangevraagde opvang in rekening gebracht omdat bij het roosteren rekening gehouden is met die plaatsing.
 • Voor extra opvang geldt het flexibel uurtarief en wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht.

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven