Home Tarieven Sluitingsdagen, feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Sluitingsdagen, feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Kids First COP groep hanteert naast de reguliere feestdagen per jaar drie extra sluitingsdagen.

Sluitingsdagen, feestdagen, schoolvakanties en ruilen 2023/2024

Sluitingsdagen 2023:
Tweede Paasdag
Koningsdag
Dag na Koningsdag
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
 

maandag 10 april 2023
donderdag 27 april 2023
vrijdag 28 april 2023 (extra sluitingsdag)
donderdag 18 mei 2023
vrijdag 19 mei 2023 (extra sluitingsdag)
maandag 29 mei 2023
maandag 25 december
dinsdag 26 december 2023

Schoolvakanties regio noord 2023/2024
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
 

21 oktober t/m 29 oktober 2023
23 december t/m 7 januari 2024
17 februari t/m 25 februari 2024
27 april t/m 12 mei 2024
20 juli t/m 1 september 2024

 

Ruilbudget

 • Ruilen kan alleen per dagdeel.
 • Er kan alleen geruild worden met dezelfde opvangvorm.
 • Wanneer een dagdeel niet volledig uit het budget gehaald kan worden, dan worden de overige uren los gefactureerd.
 • Opvanguren komen in het ruilbudget wanneer: de dagdelen (KDV, Peuteropvang en BSO in schoolweken) uiterlijk 7 dagen vooraf zijn afgemeld via de OuderApp. Voor de BSO werkt Kids First COP groep met een vakantiebudget. Wanneer de afmelding van de vakantiedag uiterlijk 7 dagen vooraf is doorgegeven via de OuderApp komen de dagdelen in het budget.
 • Ruilen voor peuteropvang heeft niet de voorkeur in verband met de groepssamenstelling en de gericht aangeboden activiteiten.
 • Feest- en sluitingsdagen kunnen niet worden geruild en worden niet financieel gecompenseerd.

Extra opvang

 • De ouder vraagt via de OuderApp de extra opvang aan.
 • Aanvragen voor extra opvang worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Aanvragen worden beoordeeld door de afdeling Kindplanning.
 • De extra opvang kan nooit worden gehonoreerd indien de kindbezetting boven de maximale capaciteit van de locatie komt en is alleen mogelijk op dagen/dagdelen waarop de locatie regulier is geopend.
 • Plaatsing is afhankelijk van het rooster; het aantal ingeroosterde pedagogisch medewerkers moet aansluiten bij het aantal verwachte kinderen.
 • Als een aanvraag voor extra opvang uiterlijk 7 dagen van tevoren wordt afgemeld, wordt deze niet gefactureerd. Wanneer de dag al gefactureerd is, wordt deze gecrediteerd.
 • Afmeldingen van aanvragen die binnen een termijn van 7 dagen vallen, worden in rekening worden gebracht omdat bij het roosteren van de medewerkers rekening gehouden is met de plaatsing.
 • Extra opvang wordt gefactureerd tegen het uurtarief van het basispakket wat je als klant afneemt.

Bekijk ook de pagina met veel gestelde vragen over het gebruik van de ouderapp.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven