Home Tarieven Sluitingsdagen, feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Sluitingsdagen, feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Kids First COP groep hanteert naast de reguliere feestdagen per jaar drie extra sluitingsdagen.

Sluitingsdagen, feestdagen, schoolvakanties en ruilen 2022/2023

Sluitingsdagen 2023:
Tweede Paasdag
Koningsdag
Dag na Koningsdag
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Studiedag medewerkers
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
 

maandag 10 april 2023
donderdag 27 april 2023
vrijdag 28 april 2023 (extra sluitingsdag)
donderdag 18 mei 2023
vrijdag 19 mei 2023 (extra sluitingsdag)
maandag 29 mei 2023
woensdag 18 oktober (extra sluitingsdag o.v.b.)
maandag 25 december
dinsdag 26 december 2023

Schoolvakanties regio noord 2022/2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
 

21 oktober t/m 29 oktober
24 december t/m 8 januari 2023
25 februari t/m 5 maart
29 april t/m 7 mei
22 juli t/m 3 september

Ruilbudget

 • Ouder vraagt een ruiling aan via de ouderapp.
 • Ruilen kan alleen per dagdeel, dus conform contract en niet per uur.
 • KDV/BSO 52 weken en Peuteropvang in schoolweken: wanneer een afmelding uiterlijk 7 dagen van tevoren wordt doorgegeven, komen de afgemelde dagdelen in het ruilbudget.
 • Ruilen voor peuteropvang heeft niet de voorkeur in verband met de groepssamenstelling en de gericht aangeboden activiteiten.
 • BSO vakantie weken: wanneer een afmelding uiterlijk 14 dagen van tevoren wordt doorgegeven, komen de dagen in het vakantie ruilbudget.
 • Ruilen kan alleen met dezelfde opvangvorm. Een schoolmiddag BSO kan niet geruild worden met een vakantiedag van de BSO.
 • Het ruilbudget kan tot maximaal 7 dagen voorafgaand aan en tot 92 dagen na de afgezegde dag worden ingezet, mits de bezetting dit toelaat en er geen extra medewerker voor ingezet hoeft te worden.
 • Wanneer een dagdeel niet meer volledig uit het ruil- of vakantiebudget gehaald kan worden, wordt deze gezien als een aanvraag voor extra opvang.
 • Voor dagen die niet binnen bovengenoemde termijn zijn geruild, is geen recht op compensatie of restitutie.
 • Het ruil- en vakantiebudget komen te vervallen per 31 december en/of per einde van het contract bij Kids First.
 • Het ruilbudget kan niet worden meegenomen naar een andere opvangsoort (bijvoorbeeld van KDV naar BSO).
 • Feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.
 • Aanvragen voor ruilingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Aanvragen worden beoordeeld door de afdeling Planning.
 • Het vakantie- /ruilbudget is kindgebonden.

Extra opvang

 • De ouder vraagt via de ouderapp de extra opvang aan.
 • Aanvragen voor extra opvang worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Aanvragen worden beoordeeld door de afdeling Planning.
 • De extra opvang kan nooit worden gehonoreerd indien de kindbezetting boven de maximale capaciteit van de locatie komt en is alleen mogelijk op dagen/dagdelen waarop de locatie regulier is geopend.
 • Plaatsing is afhankelijk van het rooster; het aantal ingeroosterde pedagogisch medewerkers moet aansluiten bij het aantal verwachte kinderen.
 • Als een aanvraag voor extra opvang uiterlijk 7 dagen van tevoren wordt afgemeld, wordt deze niet gefactureerd. Wanneer de dag al gefactureerd is, wordt deze gecrediteerd.
 • Afmeldingen van aanvragen die binnen een termijn van 7 dagen vallen, worden in rekening worden gebracht omdat bij het roosteren van de medewerkers rekening gehouden is met de plaatsing.
 • Voor extra opvang KDV/BSO geldt het flexibele uurtarief. Voor peuteropvang geldt het daarbij behorende tarief.

Bekijk ook de pagina met veel gestelde vragen over het gebruik van de ouderapp.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven