Home Tarieven Sluitingsdagen, reguliere feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Sluitingsdagen, reguliere feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Kids First COP groep hanteert naast de reguliere feestdagen per jaar drie extra sluitingsdagen.

Sluitingsdagen, vervroegde sluiting, schoolvakanties en feestdagen 2020

Vervroegde sluiting 2019: dinsdag 24 december om 17:00 uur (Kerstavond)

Ruilen

 • Ruilen mag binnen 4 weken (2 weken voor of 2 weken na de betreffende opvangdag), maximaal 5 x per jaar.
 • Feestdagen, ziektedagen en de extra sluitingsdag na Hemelvaart kunnen niet worden geruild.
 • De overige extra sluitingsdagen mogen worden geruild, mits het een vaste opvangdag van de ouder(s) betreft.
 • Voor dagen die niet binnen bovengenoemde termijn zijn geruild, is geen recht op compensatie of restitutie.
 • Ruilen is alleen mogelijk binnen de periode van het contract.
 • Er kan alleen geruild worden met dezelfde opvangvorm. Zo kan bijvoorbeeld een schoolmiddag BSO niet geruild worden met een vakantiedag.
 • Ruilen is nooit gegarandeerd en alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen mits er plaats is binnen de roosters en de maximale capaciteit van de locatie.
 • De aangevraagde ruildag kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen voor de gewenste opvangdag.
 • De ruiling is kindgebonden en mag niet gespreid worden over meerdere opvangdagen.
 • Indien er op de ruildag meer opvanguren worden afgenomen, dan worden deze uren als extra opvang in rekening gebracht.
 • Is de opvang aangevraagd en gereserveerd en daarmee volgens de voorwaarden gegarandeerd, dan wordt bij annulering door de ouder de aangevraagde opvang in rekening gebracht omdat bij het roosteren rekening gehouden is met die plaatsing.

Extra opvang

 • De aangevraagde extra opvang kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen voor de gewenste opvangdag.
 • De ouder vraagt extra opvang aan op de opvanggroep. De pedagogisch medewerker noteert de datum en dagen/dagdelen van de extra opvang en zowel ouder als pedagogisch medewerker ondertekenen het formulier. Eenmaal geregistreerde extra opvang kan niet worden geruild.
 • Plaatsing is afhankelijk van het rooster; het aantal ingeroosterde pedagogisch medewerkers moet aansluiten bij het aantal verwachte kinderen.
 • De extra opvang kan nooit worden gehonoreerd indien de kindbezetting boven de maximale capaciteit van de locatie komt en is alleen mogelijk op dagen/dagdelen waarop de locatie regulier is geopend.
 • Is de opvang aangevraagd en gereserveerd en daarmee volgens de voorwaarden gegarandeerd, dan wordt bij annulering door de ouder wel de aangevraagde opvang in rekening gebracht omdat bij het roosteren rekening gehouden is met die plaatsing.
 • Voor extra opvang geldt het flexibel uurtarief en wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven