Home Tarieven Sluitingsdagen, reguliere feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Sluitingsdagen, reguliere feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Kids First COP groep hanteert naast de reguliere feestdagen per jaar drie extra sluitingsdagen.

Sluitingsdagen, vervroegde sluiting, ruilen, schoolvakanties en feestdagen 2021

 

Sluitingsdagen 2021:
Nieuwjaarsdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Hemelvaart
dag na Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Oudejaarsdag

 

 

vrijdag 1 januari
maandag 5 april
dinsdag 27 april
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
vrijdag 31 december

Schoolvakanties regio noord 2021/2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
 

16 oktober t/m 24 oktober
25 december t/m 9 januari 2021
19 februari t/m 27 februari
30 april t/m 8 mei
10 juli t/m 22 augustus

Vervroegde sluiting:
Kerstavond
 

vrijdag 24 december sluiting om 17:00 uur

Ruilen

 • Ruilen mag binnen 4 weken (2 weken voor of 2 weken na de betreffende opvangdag), maximaal 5 x per jaar.
 • Feestdagen, ziektedagen en de extra sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.
 • Voor dagen die niet binnen bovengenoemde termijn zijn geruild, is geen recht op compensatie of restitutie.
 • Ruilen is alleen mogelijk binnen de periode van het contract.
 • Er kan alleen geruild worden met dezelfde opvangvorm. Zo kan bijvoorbeeld een schoolmiddag BSO niet geruild worden met een vakantiedag.
 • Ruilen is nooit gegarandeerd en alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen mits er plaats is binnen de roosters en de maximale capaciteit van de locatie.
 • De aangevraagde ruildag kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen voor de gewenste opvangdag.
 • De ruiling is kindgebonden en mag niet gespreid worden over meerdere opvangdagen.
 • Indien er op de ruildag meer opvanguren worden afgenomen, dan worden deze uren als extra opvang in rekening gebracht.
 • Is de opvang aangevraagd en gereserveerd en daarmee volgens de voorwaarden gegarandeerd, dan wordt bij annulering door de ouder de aangevraagde opvang in rekening gebracht omdat bij het roosteren rekening gehouden is met die plaatsing.

Extra opvang

 • De aangevraagde extra opvang kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen voor de gewenste opvangdag.
 • De ouder vraagt extra opvang aan op de opvanggroep. De pedagogisch medewerker noteert de datum en dagen/dagdelen van de extra opvang en zowel ouder als pedagogisch medewerker ondertekenen het formulier. Eenmaal geregistreerde extra opvang kan niet worden geruild.
 • Plaatsing is afhankelijk van het rooster; het aantal ingeroosterde pedagogisch medewerkers moet aansluiten bij het aantal verwachte kinderen.
 • De extra opvang kan nooit worden gehonoreerd indien de kindbezetting boven de maximale capaciteit van de locatie komt en is alleen mogelijk op dagen/dagdelen waarop de locatie regulier is geopend.
 • Is de opvang aangevraagd en gereserveerd en daarmee volgens de voorwaarden gegarandeerd, dan wordt bij annulering door de ouder wel de aangevraagde opvang in rekening gebracht omdat bij het roosteren rekening gehouden is met die plaatsing.
 • Voor extra opvang geldt het flexibel uurtarief en wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven