Home Tarieven Sluitingsdagen, reguliere feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Sluitingsdagen, reguliere feestdagen, schoolvakanties en ruilen

Kids First COP groep hanteert naast de reguliere feestdagen per jaar drie extra sluitingsdagen.

Sluitingsdagen, vervroegde sluiting, ruilen, schoolvakanties en feestdagen 2021/2022

Sluitingsdagen 2022:
Tweede Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
dag na Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Studiedag (onder voorbehoud*)
Tweede Kerstdag
Extra sluitingsdag
 

maandag 18 april
woensdag 27 april
donderdag 26 mei
vrijdag 27 mei extra sluitingsdag
maandag 6 juni
woensdag 12 oktober extra sluitingsdag
maandag 26 december
dinsdag 27 december

Schoolvakanties regio noord 2021/2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
 

16 oktober t/m 24 oktober
25 december t/m 9 januari 2021
19 februari t/m 27 februari
30 april t/m 8 mei
16 juli t/m 28 augustus

 

 

Ruilbudget

 • Ouder vraagt een ruiling aan via de ouderapp.
 • Ruilen kan alleen per dagdeel, dus conform contract en niet per uur.
 • KDV/BSO 52 weken en Peuteropvang in schoolweken: wanneer een afmelding uiterlijk 7 dagen van tevoren wordt doorgegeven, komen de afgemelde dagdelen in het ruilbudget.
 • Ruilen voor peuteropvang heeft niet de voorkeur in verband met de groepssamenstelling en de gericht aangeboden activiteiten.
 • BSO vakantie weken: wanneer een afmelding uiterlijk 14 dagen van tevoren wordt doorgegeven, komen de dagen in het vakantie ruilbudget.
 • Er kan alleen geruild worden met dezelfde opvangvorm. Zo kan bijvoorbeeld een schoolmiddag BSO niet geruild worden met een vakantiedag.
 • Het ruilbudget kan tot maximaal 7 dagen voorafgaand aan en tot 92 dagen na de afgezegde dag worden ingezet, mits de bezetting dit toelaat en er geen extra medewerker voor ingezet hoeft te worden.
 • Wanneer een dagdeel niet meer volledig uit het ruil- of vakantiebudget gehaald kan worden, zal de aanvraag worden gezien als een aanvraag voor extra opvang.
 • Voor dagen die niet binnen bovengenoemde termijn zijn geruild, is geen recht op compensatie of restitutie.
 • Het ruil- en vakantiebudget komen te vervallen per 31 december en/of per einde van het contract bij Kids First.
 • Het ruilbudget kan niet worden meegenomen naar een andere opvangsoort (bijvoorbeeld van KDV naar BSO).
 • Feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.
 • Aanvragen voor ruilingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Aanvragen worden beoordeeld door de afdeling Planning.
 • Het vakantie- /ruilbudget is kindgebonden.

Extra opvang

 • De ouder vraagt via de ouderapp de extra opvang aan.
 • Aanvragen voor extra opvang worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Aanvragen worden beoordeeld door de afdeling Planning.
 • De extra opvang kan nooit worden gehonoreerd indien de kindbezetting boven de maximale capaciteit van de locatie komt en is alleen mogelijk op dagen/dagdelen waarop de locatie regulier is geopend.
 • Plaatsing is afhankelijk van het rooster; het aantal ingeroosterde pedagogisch medewerkers moet aansluiten bij het aantal verwachte kinderen.
 • Indien een aanvraag voor extra opvang uiterlijk 7 dagen van tevoren wordt afgemeld, zal deze niet worden gefactureerd. Wanneer de dag al gefactureerd is, zal deze in dat geval worden gecrediteerd.
 • Voor afmeldingen van aanvragen die binnen een termijn van 7 dagen vallen, zal de aangevraagde opvang in rekening worden gebracht omdat bij het roosteren van de medewerkers rekening gehouden is met de plaatsing.
 • Voor extra opvang KDV/BSO geldt het flexibele uurtarief. Voor peuteropvang geldt het daarbij behorende tarief.

Bekijk ook de pagina met veel gestelde vragen over het gebruik van de ouderapp.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven