Home Over Kids First Samenwerking rondom het kind

Samenwerking rondom het kind

Gezamenlijk optrekken in het belang van de opgroeiende kinderen in de wijk, laagdrempelige zorg rond de opvoeding en gezondheid van kinderen en het organiseren van activiteiten voor kinderen en ouders vormen de basis voor Kids First om deel te nemen aan de Vensterwijk.

Belang van het kind voorop

Om voor een goede samenwerking rondom het kind te zorgen, wordt op veel plekken ingezet op het maken van gezamenlijke afspraken tussen Kids First en de verschillende partijen. Hiermee willen we een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen waarborgen. Zo werken we samen met het CJG of WIJ-team in de plaatsen en gemeenten waar wij een peuteropvang locatie hebben. De wijkverpleegkundige van het consultatiebureau kan een indicatie afgeven voor het VVE-programma. Je kind mag dan 4 dagdelen per week komen spelen op de peuteropvang, om zo goed voorbereid te zijn op de basisschool. Ook op de kinderdagverblijven worden VVE-programma’s aangeboden voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

CJG - samenwerken rondom het kind Kids First COP groep
Vanuit het kinderdagverblijf en de peuteropvang vindt er altijd een overdracht plaats naar de basisschool. Dit kan een koude (schriftelijke) of warme (persoonlijk gesprek) overdracht zijn.
Een aantal van onze locaties zijn gehuisvest in een Vensterschool. Een Vensterschool is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van kinderen. Met één of meer basisscholen, kinderopvang en bijvoorbeeld een peuterschool.
Daarnaast zijn er vaak instellingen uit de wijk verzameld. Bijvoorbeeld naschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek, volwasseneneducatie en een centrum voor jeugd en gezin (WIJ-team).

Kids First werkt samen met Isis Kraamzorg.
Isis Kraamzorg is een kraamzorgorganisatie in het Noorden van het land. Isis Kraamzorg bereidt zwangeren en  gezinnen voor op de bevalling en zorgt voor een warme en ontspannen ondersteuning tijdens de kraamtijd. Ieder gezin is uniek en heeft haar eigen wensen en behoeften. De deskundige kraamverzorgenden van Isis Kraamzorg passen zich hierop aan. Ga je binnenkort bevallen? Kijk dan eens bij Isis Kraamzorg voor jou en je gezin.

Kids First én ouders willen dat kinderen in een rookvrije omgeving opgroeien. Voor ons reden genoeg om alle kinderopvanglocaties rookvrij te maken. In juni 2019 werd een intentieverklaring getekend met Alliantie Nederland Rookvrij.

 

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven