Home Over Kids First Onze visie en missie

Onze visie en missie

We willen de kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Vragen? Neem gerust contact op

Visie

Ieder kind verdient een plek waar hij mag ontwikkelen in zijn eigen tempo, waar hij mag spelen, waar geborgenheid wordt geboden en waar liefdevol voor hem gezorgd wordt.

Missie

Kids First  is meer dan een opvangplek: we willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Kinderen op de eerste plaats

Ieder kind kan bij Kids First terecht ongeacht achtergrond, cultuur of godsdienst.
We werken kindgericht: respecteren kinderen zoals ze zijn, bieden hen liefdevolle aandacht en geborgenheid, geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen en stimuleren ze om te spelen en kind te zijn. We bieden de kinderen een uitdagende speel- en leeromgeving, waarin zij zich in hun eigen tempo kunnen en mogen ontwikkelen. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats.
Avontuurlijk, speels, actief, energiek, initiatiefrijk en stoutmoedig. Dàt is wat kinderen bij ons mogen zijn.

Visie en Missie - Kids First COP groep

Onze locaties

Kids First is een organisatie met een uniform beleid, maar er mogen ook verschillen zijn. Eigenheid wordt op onze locaties gevormd door (pedagogisch)medewerkers, kinderen, hun ouders en onze samenwerkingspartners. Dat maakt elke locatie bijzonder en geeft het een plek binnen de directe omgeving. We voelen ons verbonden met de mensen en organisaties om ons heen en bieden in de wijk altijd een vast aanspreekpunt en een bekend gezicht. Onze maatschappelijke betrokkenheid is groot. De zorg voor kinderen is een samenspel van ouders, kinderopvang, school, sociaal domein en andere samenwerkingspartners. We willen op de hoogte zijn van wat er leeft, om te kunnen helpen en te ondersteunen waar het mogelijk en nodig is.

Wijkgericht werken

Wat we willen bereiken is dat er op verschillende locaties een integraal aanbod neergezet wordt waar ouders, samenwerkingspartners en medewerkers blij van worden.
Wijkgericht werken sluit goed aan bij de ambitie van onze organisatie om de kwaliteit van het aanbod structureel naar een nog hoger niveau te brengen. Het is een proces waarin we zorgvuldig en goed samenwerken met onze partners.

 

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven