Home Over Kids First Onze visie en missie

Onze visie en missie

We willen de kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Vragen? Neem gerust contact op

Visie

Ieder kind verdient een plek waar geborgenheid wordt geboden, waar met liefde voor hem gezorgd wordt, waar hij kan spelen en waar hij zich mag ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Missie

Kids First COP groep is meer dan alleen een opvangplek: we willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Onze visie en missie - Kids First COP groep

Kinderen op de eerste plaats

Ieder kind kan bij ons terecht ongeacht achtergrond, cultuur of godsdienst. We werken kindgericht: respecteren kinderen zoals ze zijn, bieden hun liefdevolle aandacht en geborgenheid, geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Avontuurlijk, speels, actief, energiek, initiatiefrijk en stoutmoedig. Dat is wat kinderen bij ons mogen zijn.

We bieden de kinderen een uitdagende speel- en leeromgeving, waarin zij zich in hun eigen tempo kunnen en mogen ontwikkelen. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats.

Onze locaties

Kids First COP groep is een organisatie met een uniform beleid, maar er mogen ook verschillen zijn. Eigenheid wordt op elke locatie gevormd door medewerkers, kinderen, hun ouders en onze samenwerkingspartners. Dat maakt elke locatie bijzonder en geeft het een plek binnen de directe omgeving. We voelen ons verbonden met de mensen en organisaties om ons heen en bieden in de wijk altijd een vast aanspreekpunt en een bekend gezicht. Onze maatschappelijke betrokkenheid is groot. De zorg voor kinderen is een samenspel van ouders, kinderopvang, school, sociaal domein en andere samenwerkingspartners. We willen op de hoogte zijn van wat er leeft, om te kunnen helpen en te ondersteunen waar het mogelijk en nodig is.

Wijkgericht werken

Wat we willen bereiken is dat er op verschillende locaties een integraal aanbod neergezet wordt waar ouders, samenwerkingspartners en medewerkers blij van worden. Daarom is bij ons één manager verantwoordelijk voor één wijk. Dit betreft de aansturing van zowel peuteropvang, de kinderopvang als de medewerkers.  Ze zijn verantwoordelijk voor het totale aanbod van de locaties in hun wijk.
Wijkgericht werken sluit goed aan bij de ambitie van onze organisatie om de kwaliteit van het aanbod structureel naar een nog hoger niveau te brengen. Het is een proces waarin we zorgvuldig en goed samenwerken met onze partners. De wijkgerichte aanpak waarin de WIJ-teams van de gemeente Groningen zijn gesitueerd, is voor Kids First COP groep het uitgangspunt geweest voor interne verdeling van de wijken, om in de toekomst naadloos aan te sluiten bij het sociaal domein.

 

 

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven