Home Over Kids First Gezonde kinderopvang

Gezonde kinderopvang

Een gezonde kinderopvanglocatie is dagelijks bezig met voeding, beweging en duurzaamheid.

In het kader van Gezonde Kinderopvang zijn voeding, beweging en duurzaamheid belangrijke begrippen binnen onze kinderopvangorganisatie.

Binnenstebuiten

Alles wat we binnen doen, kan ook buiten en andersom! Een Binnenstebuiten locatie is een opvanglocatie waar beleven van de natuur en de elementen om je heen voorop staan. In 2017 zijn we met vijf locaties gestart. Inmiddels hebben we 20 Binnenstebuiten locaties!

Een Binnenstebuiten locatie heeft een aantal elementen die niet mogen ontbreken:

  • Een groot deel van de dag spelen kinderen buiten en beleven de natuur om zich heen;
  • Bewegen en beleven staan voorop in de aangeboden activiteiten (ontdekken, beleven, grenzen verleggen, proeven, uitvinden, bouwen);
  • Maar we brengen ook de omgeving naar binnen;
  • De seizoenen spelen een belangrijke rol in het activiteitenaanbod.

Via deze link kun je nog meer informatie lezen over Binnenstebuiten.

Peuteropvang De Krobbe Dobbe in Sneek, Binnenstebuiten locatie Kids First COP groep

Smakelijke Moestuinen

In de gemeente Groningen doet Kids First mee met het educatieve programma “Smakelijke Moestuinen”. Dit programma is onderdeel van GGD Groningen – JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Het programma heeft als doel ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers op peuteropvang en kinderdagverblijven bewust te maken van de waarde van groente en het belang van een gezond voedingspatroon bij kinderen jonger dan vier jaar. Het programma draagt daarnaast bij aan meer kennis over gezonde voedingspatronen bij kinderen jonger dan vier jaar.
Via deze link kun je nog meer informatie over het project Smakelijke Moestuinen lezen.

Smakelijke moestuinen bij peuteropvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Kids First COP groep Groningen

Voedingsbeleid

Natuurlijk is en blijft er veel aandacht voor gezonde voeding voor de kinderen: minder suiker, zout, verzadigde vetten en toegevoegde middelen, meer fruit en groente, gezonde traktaties bij verjaardagen en feesten om zo kinderen te helpen bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes. De Smakelijke Moestuinen passen goed bij ons voedingsbeleid, wat wij in 2018 herzien hebben.

 

Gezonde kinderopvang - Kids First COP groep

Healthy ageing

Het idee voor een Healthy Ageing locatie heeft alles te maken met blue zones. Een blue zone is een gebied in de wereld waar mensen van nature gezonder oud worden. In zo’n gebied leven meer honderdjarigen en (oudere) mensen voelen zich er vitaler. Vandaar dat de gemeente Groningen verschillende acties onderneemt om meer te worden zoals een blue zone. Daarom worden plekken gecreëerd waar ze proberen om de ‘geheime’ ingrediënten van een blue zone na te bootsen. Zo’n plek wordt een blue spot genoemd. In Groningen is gestart met een eerste healthy agein locatie in Reitdiephaven.

Nieuwsbrief van Kim Hakkenes, healthy ageing architect.  Healthy Ageing nieuwsbrief -corona

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven