Home Kinderopvang Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar

Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar

Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust een kijkje nemen!

Rondleiding aanvragen

Voorschoolse opvang (VSO)

Voor ouders die vroeg met hun werk of studie starten, bieden wij VSO aan op maandag tot en met vrijdag. Je kind kan dan nog even spelen en jij kunt met een gerust gevoel aan je dag beginnen. Je kunt alleen VSO afnemen als je ook gebruik maakt van naschoolse opvang (NSO). Bij het overzicht van de locaties op onze website kun je zien welke locaties VSO aanbieden. Als extra service bieden wij ook op een enkele locatie verlengde opvang aan. Dit kan alleen in combinatie met NSO en VSO. De kinderen zijn al welkom vanaf 7:00 uur. De VSO  start standaard om 07:00 uur. Bij een opzegging van de NSO kun je dus niet alleen nog gebruik blijven maken van VSO.

Buitenschoolse opvang tijdens schoolweken (BSO)

Na school worden de kinderen opgehaald en wordt een rustmoment ingebouwd. De kinderen krijgen dan iets te eten en te drinken. Daarna is er ruimte om te spelen. Regelmatig worden leuke activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen kunnen deelnemen zoals sport, toneel en creatieve workshops. Het aantal uren dat in schoolweken wordt afgenomen, is gebaseerd op het principe ‘van schoolbel tot 18.30 uur’. Alle locaties gaan om 18:30 uur dicht.

Buitenschoolse opvang 4- 12 jaar - Kids First COP groep

Tussenschoolse opvang (TSO/TMO)

Bij de kinderopvang van Kids First kun je rekenen op goede zorg voor je kind in een veilige, warme en gezellige omgeving. Ook als het gaat om opvang van één of twee uurtjes. Tussenschoolse opvang houdt in dat de kinderen tussen de middag overblijven op school. Eerst eten ze samen aan tafel, daarna is het tijd om te spelen. Je kunt bij de school van je kind navragen of wij ook bij jouw kind op school de tussenschoolse opvang verzorgen.

Tijdens schoolweken is tussenschoolse opvang mogelijk op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de schoolvakanties is er geen tussenschoolse opvang.

Je kunt je kind voor buiten-, voor- en tussenschoolse opvang aanmelden via ons inschrijfformulier. Wil je liever eerst de locatie bekijken en een rondleiding aanvragen? Wij verwelkomen jullie graag!
Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met onze afdeling Kindplanning. Zij staan je graag te woord.

Margedagen 

Wanneer je gebruik maakt van de naschoolse opvang heb je recht op opvang tijdens margedagen van de school (dit geldt niet voor contracten van opvang voor 40 weken per jaar), mits deze margedagen vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar bekend zijn gemaakt aan de afdeling Kindplanning. Een margedag is een door school vooraf vastgestelde vrije dag.

Per kindercentrum en school kunnen deze dagen verschillen. De pedagogisch medewerker kan je vertellen op welke dagen je recht hebt. Als de margedag op een vaste opvangdag valt, hoef je hiervoor geen extra kosten te betalen. Indien anders, betaal je een extra dagdeel. Het is noodzakelijk om tijdig middels de OuderApp je kind af te melden wanneer je kind geen gebruik gaat maken van de margedag.

Vakantieopvang

Vakantieopvang kan worden afgenomen in hele dagen van 7:00 – 18:30 uur.

Tijdens de schoolvakanties is je kind bij een 52 weken pakket op zijn vaste dagen de hele dag welkom op de buitenschoolse opvanglocatie. Elke locatie heeft een vakantieprogramma waarbij diverse activiteiten worden aangeboden, vaak in een thema. Alle activiteiten worden dan op dit thema afgestemd. Voorbeelden van thema’s zijn muziek, diverse feestdagen en sport. Tussendoor is er natuurlijk ook tijd om zelf te spelen. Tijdens de vakantie worden soms ook uitstapjes georganiseerd. Wij bieden geen losse vakantiepakketten aan.

Flexibele BSO (FLEX)

Wanneer je in onregelmatige diensten werkt of op wisselende momenten opvang nodig hebt, kun je bij Kids First een flexibel contract afnemen. Je vraag via onze eigen OuderApp de dagen aan vóór de 15e van de kalendermaand zodat je kind in de opvolgende maand ingepland kan worden. Per groep en locatie is een beperkt aantal flexibele plaatsen beschikbaar.  Let op:  flexibele opvang is niet op alle locaties mogelijk. Wanneer dit je wens is, vraag bij de afdeling Kindplanning of dit wordt aangeboden op de locatie van jouw keuze.

  • Nieuwsgierig geworden? Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Halen en brengen

Voor kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang geldt dat zij, afhankelijk van de locatie, lopend, per taxi of per fiets van school worden gehaald. Dit gebeurt onder begeleiding. Zonder tegenbericht van de ouder nemen wij een kind altijd mee naar de opvang. Dit om te voorkomen dat kinderen op het schoolplein achterblijven.

Verantwoordelijkheidsverklaring

Op de naschoolse opvang werken wij met een verantwoordelijkheidsverklaring. Hierop geef jij als ouder aan over welke mate van zelfstandigheid je kind mag beschikken zoals bijvoorbeeld zelf naar de opvang komen, zelfstandig buiten spelen etc.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven