Vervoersdiensten Assen

Voorwaarden Vervoersdiensten Assen

Gaat uw kind naar een basisschool waar geen locatie voor voor- en buitenschoolse opvang (VSO/BSO) van Kids First in gehuisvest is? Vanaf nu hoeft dat geen probleem te zijn, want voor locaties die binnen het cluster van de basisschool vallen wordt vervoer geregeld. De kinderen worden lopend, met de fiets/bakfiets of indien nodig met de auto/busje opgehaald.

  • Kids First breng- en haalservice 

Haal- en brengservice Assen en Bovensmilde Kids First COP groep

De Kids First breng- en haalservice is er voor kinderen in de voor- en naschoolse opvang waarvan de basisschool op afstand van de opvanglocatie ligt maar wel binnen het cluster valt. De breng- en haalservice vindt alleen plaats vanuit de basisschool naar de gewenste opvanglocatie binnen het cluster. In het locatieoverzicht op onze website kunt u nagaan of onze locaties in de nabijheid van de basisschool van uw kind/kinderen gevestigd zijn. In het clusteroverzicht kunt u zien of de basisschool van uw kind binnen het betreffende cluster valt. Uw kind wordt ‘s morgens vanuit één van onze locaties met voorschoolse opvang naar school gebracht (indien VSO wordt afgenomen) en ‘s middags van school gehaald en naar de afgesproken locatie voor naschoolse opvang gebracht. Bij de aanmelding van uw kind voor de VSO en/of NSO wordt bekeken welke vorm van de breng- en/of haalservice nodig is voor uw kind, dit zal dan worden opgenomen in de vervoersplanning.

Indien uw kind wordt gehaald met de auto/bus dan geldt dat als uw kind(eren) om welke reden dan ook niet komen, zij voor 11:30 uur afgemeld dienen te worden bij de afdeling planning. Wanneer kinderen te laat worden afgemeld en zij worden met een auto/busje opgehaald dan zal hier een bedrag van € 2,50 voor in rekening worden gebracht.

Kwaliteit en veiligheid staan voorop.

Voor al onze vervoersdiensten geldt dat kwaliteit en veiligheid voorop staan en:

  • Voldoet ons wagenpark aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt deze goed onderhouden.
  • Zijn onze auto’s en bussen standaard voorzien van stoelverhogers.
  • Wordt de begeleiding van de kinderen gedaan door pedagogisch medewerkers.
  • Zijn onze pedagogisch medewerkers goed herkenbaar door hun bedrijfskleding.
  • Worden pedagogisch medewerkers getraind voor het rijden in een busje.

Wilt u meer informatie? Mail naar: vervoer@kidsfirst.nl