Vervoersdiensten Assen

Voorwaarden Vervoersdiensten Assen

Gaat je kind naar een basisschool waar geen voor- en buitenschoolse opvang (VSO/BSO) van Kids First is? Dat hoeft geen probleem te zijn, want voor locaties die binnen het cluster van de basisschool vallen, wordt vervoer door Kids First geregeld. De kinderen worden lopend, met de fiets/bakfiets of indien nodig met de auto/busje opgehaald.

Kids First breng- en haalservice 

Haal- en brengservice Assen en Bovensmilde Kids First COP groep

De breng- en haalservice vindt plaats vanuit de basisschool naar de gewenste opvanglocatie binnen het cluster. In het locatieoverzicht op onze website kun je nagaan of één van onze locaties in de nabijheid van de basisschool van je kind gevestigd is. In het clusteroverzicht kun je zien of de basisschool van je kind binnen het betreffende cluster valt. Je kind wordt ‘s morgens vanuit één van onze locaties met voorschoolse opvang naar school gebracht (indien VSO wordt afgenomen).  ‘s Middags wordt je kind weer van school gehaald en naar de afgesproken locatie voor naschoolse opvang gebracht. Bij de aanmelding van je kind voor de VSO en/of NSO wordt bekeken welke vorm van de breng- en/of haalservice nodig is voor je kind. Dit wordt opgenomen in de vervoersplanning.

Wanneer je kind wordt gehaald met de auto/bus en hij of zij om welke reden dan ook niet naar de BSO gaat, geldt dat zij voor 11:30 uur afgemeld moeten worden. Wanneer kinderen te laat worden afgemeld en zij worden met een auto/busje opgehaald dan zal hier een bedrag van€ 2,50 voor in rekening worden gebracht.

Kwaliteit en veiligheid staan voorop

Voor al onze vervoersdiensten geldt dat kwaliteit en veiligheid voorop staan en:

  • voldoet ons wagenpark aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt deze goed onderhouden.
  • zijn onze auto’s en bussen standaard voorzien van stoelverhogers.
  • wordt de begeleiding van de kinderen gedaan door pedagogisch medewerkers.
  • zijn onze pedagogisch medewerkers goed herkenbaar door hun bedrijfskleding.
  • worden pedagogisch medewerkers getraind voor het rijden in een busje.
  • kinderen zijn niet langer dan 20 minuten onderweg.

Wil je nog meer informatie over de vervoersdiensten? Mail dan naar: info@kidsfirst.nl