Vervoersdiensten Assen en Bovensmilde

Voorwaarden Vervoersdiensten Assen

Gaat uw kind naar een basisschool waar geen locatie voor voor- en buitenschoolse opvang (VSO/BSO) van Kids First in de buurt is? Moet uw kind tijdens de buitenschoolse opvang naar een sportclub of vereniging? Vanaf nu hoeft dat geen probleem meer te zijn, want Kids First biedt maar liefst twee vormen van vervoersdiensten aan die wellicht voor u uitkomst bieden! De kinderen worden vervoerd in de welbekende vrolijke blauwe en rode Kids First auto’s en bussen.

  • Kids First breng- en haalservice (gratis)

Haal- en brengservice Assen en Bovensmilde Kids First COP groepDe Kids First breng- en haalservice is er voor kinderen in de voor- en naschoolse opvang waarvan de basisschool op afstand van de opvanglocatie ligt. De breng- en haalservice vindt alleen plaats vanuit de basisschool naar de gewenste opvanglocatie. In het locatieoverzicht op onze website kunt u nagaan of onze locaties in de nabijheid van de basisschool van uw kind/kinderen gevestigd zijn. Is dit niet het geval, dan is er onze GRATIS breng- en haalservice. Uw kind wordt ‘s morgens vanuit één van onze locaties met voorschoolse opvang naar school gebracht (indien vso wordt afgenomen) en ‘s middags van school gehaald en naar de afgesproken locatie voor naschoolse opvang gebracht. Bij de aanmelding van uw kind voor de VSO en/of NSO wordt bekeken of de breng- en/of haalservice voor uw kind van toepassing is. Indien dit het geval is, dan zal dit worden opgenomen in de vervoersplanning.

  • Kids First Club Express (deels gratis)

Dit is een speciale vervoersservice van Kids First voor kinderen die tijdens onze naschoolse opvang op locaties in Assen naar een club of vereniging in Assen of Bovensmilde moeten. Mocht de sporttraining of muziekles van uw zoon of dochter samenvallen met onze naschoolse opvang, dan biedt de Kids First Club Express een uitkomst! We brengen uw kind vanuit de naschoolse opvang naar de club of vereniging in Assen onder de voorwaarde van een bestaand opvangcontract op de dag waarop vervoer gewenst is. Kinderen worden zo dicht mogelijk bij de ingang afgezet, maar er vindt geen persoonlijke begeleiding plaats. Deze brengservice is gratis. Tegen een geringe vergoeding halen we uw kind ook weer op bij de club of vereniging en brengen hem/haar naar de eigen opvanglocatie terug. Een 15 rittenkaart hiervoor kost €22,50 en zal apart worden gefactureerd. De rittenkaart is onbeperkt geldig. Een aanvraag voor de Club Express moet u uiterlijk 14 dagen voor de gewenste start van het vervoer mailen aan: planningdrenthe@kidsfirst.nl
Geeft u in de mail a.u.b. de belangrijkste gegevens aan zoals de naam van uw kind, de opvanglocatie en het gevraagde vervoer (breng- of haalservice, dag van de week, tijd, de bestemming en datum van ingang). Bij het niet tijdig afmelden van de vervoersrit, wordt €2,- in rekening gebracht, dit geldt voor zowel halen als brengen. De Kids First Club Express is uiterlijk tot 17:30 uur.

Sportdagen

Kids First biedt bij afname van BSO (buitenschoolse opvang) vervoer aan van de locatie van de betreffende basisschool naar de betreffende BSO locatie. Mocht de school op een andere locatie de schooldag beëindigen (bijvoorbeeld bij een sportdag elders) dan is vervoer naar de BSO niet inbegrepen.

  • Kids First Zwem Express (betaalde service)

Voor kinderen die op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag gebruik maken van de naschoolse opvang biedt Kids First de Zwem Express. De Kids First Zwem Express geldt alleen voor zwemscholen binnen Assen. De vrouwelijke chauffeur neemt de kinderen mee naar binnen en helpt indien nodig bij het omkleden en levert de kinderen af bij de badmeester/juf. Bij de haalservice zal de vrouwelijke chauffeur indien nodig helpen met omkleden. Indien uw kind geplaatst is voor de zwemles, dan kunt u uiterlijk 14 dagen voor de startdatum van het vervoer een aanvraag indienen via onze mail: planningdrenthe@kidsfirst.nl. Geeft u in de mail a.u.b. de belangrijkste gegevens aan zoals de naam van uw kind, de opvanglocatie en het gevraagde vervoer (breng- of haalservice, dag van de week, tijd en datum van ingang). De kosten voor een rittenkaart met 15 strippen bedraagt €37,50. De kosten worden apart gefactureerd. Indien uw kind bijna mag afzwemmen en u een nieuwe rittenkaart nodig heeft, kunt u dit aangeven bij de afdeling Planning en Plaatsing. De losse ritten zullen apart gefactureerd worden. Een losse rit kost €3 per keer. De Zwem Express is uiterlijk tot 18.15 uur.

Let op: De service van de Club en Zwem Express geldt uitsluitend tijdens schoolweken en is in de vakantieweken niet van kracht.

Kwaliteit en veiligheid staan voorop.

Voor al onze vervoersdiensten geldt dat kwaliteit en veiligheid voorop staan en:

  • Voldoet ons wagenpark aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt deze goed onderhouden.
  • Zijn onze auto’s en bussen standaard voorzien van stoelverhogers.
  • Wordt de begeleiding van de kinderen gedaan door eigen vaste chauffeurs.
  • Zijn onze chauffeurs goed herkenbaar door hun bedrijfskleding.
  • Volgen onze ervaren chauffeurs periodiek een opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland.
  • Hebben nieuwe chauffeurs een inwerkperiode, en rijden eerst met een vaste chauffeur mee.