Vervoersdiensten Assen

Voorwaarden Vervoersdiensten Assen

Gaat uw kind naar een basisschool waar geen locatie voor voor- en buitenschoolse opvang (VSO/BSO) van Kids First in gehuisvest is? Vanaf nu hoeft dat geen probleem te zijn, want voor locaties die binnen het cluster van de basisschool vallen wordt vervoer geregeld. De kinderen worden lopend, met de fiets/bakfiets of indien nodig met de auto/busje opgehaald.

  • Kids First breng- en haalservice 

Haal- en brengservice Assen en Bovensmilde Kids First COP groep

De Kids First breng- en haalservice is er voor kinderen in de voor- en naschoolse opvang waarvan de basisschool op afstand van de opvanglocatie ligt maar wel binnen het cluster valt. De breng- en haalservice vindt alleen plaats vanuit de basisschool naar de gewenste opvanglocatie binnen het cluster. In het locatieoverzicht op onze website kunt u nagaan of onze locaties in de nabijheid van de basisschool van uw kind/kinderen gevestigd zijn. In het clusteroverzicht kunt u zien of de basisschool van uw kind binnen het betreffende cluster valt. Uw kind wordt ‘s morgens vanuit één van onze locaties met voorschoolse opvang naar school gebracht (indien VSO wordt afgenomen) en ‘s middags van school gehaald en naar de afgesproken locatie voor naschoolse opvang gebracht. Bij de aanmelding van uw kind voor de VSO en/of NSO wordt bekeken welke vorm van de breng- en/of haalservice nodig is voor uw kind, dit zal dan worden opgenomen in de vervoersplanning.

Indien uw kind wordt gehaald met de auto/bus dan geldt dat als uw kind(eren) om welke reden dan ook niet komen, zij voor 11:30 uur afgemeld dienen te worden bij de afdeling planning. Wanneer kinderen te laat worden afgemeld en zij worden met een auto/busje opgehaald dan zal hier een bedrag van € 2,50 voor in rekening worden gebracht.

  • Kids First Club Express 

Dit is een speciale vervoersservice van Kids First voor kinderen die tijdens onze naschoolse opvang op locaties Lauwers 6 of Kloosterveen naar een club of vereniging in Assen moeten. Mocht de sporttraining of muziekles van uw zoon of dochter samenvallen met onze naschoolse opvang, dan biedt de Kids First Club Express een uitkomst! We brengen uw kind vanuit de naschoolse opvang locatie Lauwers 6 of Kloosterveen naar de club of vereniging in Assen onder de voorwaarde van een bestaand opvangcontract op de dag waarop vervoer gewenst is. Kinderen worden zo dicht mogelijk bij de ingang afgezet, maar er vindt geen persoonlijke begeleiding plaats. Indien gewenst, halen wij uw kind ook weer op. Een aanvraag voor de Club Express moet u uiterlijk 14 dagen voor de gewenste start van het vervoer mailen aan: vervoer@kidsfirst.nl. Let op: deze service bieden we alleen op maandag, dinsdag en donderdag aan.
Geeft u in de mail a.u.b. de belangrijkste gegevens aan zoals de naam van uw kind, de opvanglocatie en het gevraagde vervoer (dag van de week, tijd, de bestemming en datum van ingang). Bij het niet tijdig afmelden van de vervoersrit (voor 13:00 uur van de betreffende dag), wordt € 2,50 in rekening gebracht.
De Kids First Club Express is uiterlijk tot 17:00 uur en kan afgenomen worden middels een strippenkaart, aan te vragen via: vervoer@kidsfirst.nl. Een strippenkaart kost € 22,50 voor 15 strippen. Per vervoer wordt één strip gerekend.

Sportdagen

Kids First biedt bij afname van BSO (buitenschoolse opvang) vervoer aan van de locatie van de betreffende basisschool naar de betreffende BSO locatie. Mocht de school op een andere locatie de schooldag beëindigen (bijvoorbeeld bij een sportdag elders) dan is vervoer naar de BSO niet inbegrepen.

Let op: De service van de Club Express geldt uitsluitend tijdens schoolweken en is in de vakantieweken niet van kracht.

Kwaliteit en veiligheid staan voorop.

Voor al onze vervoersdiensten geldt dat kwaliteit en veiligheid voorop staan en:

  • Voldoet ons wagenpark aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt deze goed onderhouden.
  • Zijn onze auto’s en bussen standaard voorzien van stoelverhogers.
  • Wordt de begeleiding van de kinderen gedaan door pedagogisch medewerkers.
  • Zijn onze pedagogisch medewerkers goed herkenbaar door hun bedrijfskleding.
  • Worden pedagogisch medewerkers getraind voor het rijden in een busje.

Wilt u meer informatie? Mail naar: vervoer@kidsfirst.nl