Home Kinderopvang

Kinderopvang

We willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Inschrijven

Kinderdagverblijf: Opvang van 0 tot 4 jaar

Er zijn verschillende mogelijkheden in opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Je kunt gebruik maken van opvang voor hele, halve en flexibele dagen. We bieden de kinderen liefdevolle aandacht en geborgenheid, geven kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Lees verder >>

Kinderdagverblijf: opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Peuteropvang en VVE: Opvang van 2 tot 4 jaar

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen maximaal vier dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte om hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar te voorkomen. Lees verder >>

Peuteropvang 2 - 4 jaar Kids First COP groep

Buitenschoolse opvang: Opvang van 4 tot 12 jaar

Wanneer kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties. Lees verder >>

Buitenschoolse opvang 4 - 12 jaar BSO Kids First COP groep

 

TSO/TMO

Op verschillende basisscholen verzorgen we de TMO/TSO (overblijf). Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen de kinderen hun broodje eten en samen spelen.
Aanmelden voor de TMO/TSO kan via het inschrijfformulier.

TMO/TSO (overblijf) - Kids First COP groep

Flexibele opvang

Flexibele opvang KDV/BSO
Wanneer je in onregelmatige diensten werkt, of op wisselende momenten kinderopvang nodig hebt, is het mogelijk om bij Kids First een flexibel contract af te nemen. Dit is mogelijk voor enkele dagen of dagdelen per week. De locatie ontvangt je werkrooster via de ouderapp minimaal twee weken voorafgaande aan de nieuwe kalendermaand zodat je kind ingepland kan worden. Per groep is een beperkt aantal flexibele plaatsen beschikbaar.

Wennen

In het verleden was het gebruikelijk dat een kindje kon wennen op een locatie, nog voor het contract inging. De regels omtrent wennen in de kinderopvang zijn in de afgelopen jaren gewijzigd, waardoor wennen zonder schriftelijk opvangcontract niet meer mogelijk is.

Uiteraard kunnen er afspraken gemaakt worden voor de beginperiode van de opvang. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat je kindje in de beginperiode wat korter en misschien wat vaker komt. Dit kun je afstemmen met de kindplanner van de locatie.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven