Home Over Kids First Oudercommissie

Oudercommissie

Kritische ouders houden ons scherp.

 

Oudercommissie (OC)

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kindercentrum (kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang). Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de betreffende opvang. De oudercommissie is een aanspreekpunt voor ouders en heeft een adviserende en meedenkende rol bij zaken en besluiten die de opvanglocatie aangaan. De belangrijkste verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door advies uit te brengen aan de directie.
Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. We streven ernaar dat iedere locatie van Kids First COP groep een oudercommissie heeft.

De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Het reglement ligt ter inzage op de locatie.

KDV Reitdiephaven Reitdiep Groningen Kids First COP groep

Centrale oudercommissie (COC)

De medezeggenschap van ouders in de gehele organisatie is geregeld in de Centrale Oudercommissie (COC). De centrale oudercommissie is de vertegenwoordiging van alle oudercommissies. Zij stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen en te adviseren ten aanzien van kwaliteit van kinderopvang. Vanwege de spreiding over Noord Nederland, hebben wij gekozen voor één COC voor de provincie Friesland en één COC voor Groningen/Drenthe.

Eén á twee keer per jaar overleggen alle oudercommissies gezamenlijk met het management over algemene thema’s en tariefwijzigingen. De oudercommissies zijn natuurlijk van harte welkom bij het ondersteunen van activiteiten op de locaties.

Ouderbetrokkenheid

Om ouders te betrekken bij de opvanglocatie, organiseren onze locaties tenminste één keer per jaar een ouderavond. Daarnaast bieden wij op sommige locaties actieve ouderbetrokkenheid programma’s zoals VVE thuis.

Ouders brengen hun kind bij ons op de opvang. Wij realiseren ons dat dit een hele stap is. Kinderen zijn het meest dierbare wat ouders hebben. En wij mogen deze kinderen opvangen. Samenwerking met ouders is mede om die reden van groot belang. De basis hiervan wordt gevormd doordat ouders en pedagogisch medewerkers hun vragen en ervaringen met elkaar delen. Wij kiezen hierbij voor een open en eerlijke communicatie naar elkaar. Waarden en normen kunnen en mogen hierbij uiteenlopen. Binnen de mogelijkheden die wij hebben, houden wij zoveel mogelijk rekening met wensen en behoeften van ouders.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven

Om uw gebruikerservaring te verbeteren maakt deze website gebruik van cookies. Door op een link op deze pagina te klikken geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Ja, ik ga akkoord