Home Over Kids First Voordat je kind bij ons komt

Voordat je kind bij ons komt

Voordat u overgaat tot aanmelding van uw kind, kunt u een rondleiding op de locatie aanvragen.

Vraag een rondleiding aan

Rondleiding

We vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt op de locatie waar hij naar toe gaat. Daarom is het voor jou als ouder mogelijk om eerst zelf ook een kijkje te nemen. Zo kun je voordat je kind bij ons komt, een indruk krijgen en kennis maken met de pedagogisch medewerkers.
Eén van de pedagogische medewerkers zal jullie rondleiden, uitleg geven en alle vragen beantwoorden. We zien je graag op één van onze locaties.

Inschrijven

Je kunt je kind inschrijven door middel van een inschrijfformulier. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kan worden gestuurd naar het adres dat op het inschrijfformulier staat, of worden gemaild naar planning@kidsfirst.nl

De plaatsingsmogelijkheden worden bekeken op basis van uw opvangwensen. Wij proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven of de gewenste opvang beschikbaar is. Wanneer je de plaatsing accepteert, maken wij een contract voor op. Na ondertekening is de plaatsing definitief.

Kids First COP groep hanteert voorrangsregels, waarbij kinderen die al geplaatst zijn en kinderen met een broertje/zusje voorrang hebben. Ook het aantal dagen, de keuze van de dagen waarvoor wordt ingeschreven, de scholen met wie wij een samenwerkingsovereenkomst hebben en uiteraard de inschrijvingsduur tellen mee. Tenslotte houden we rekening met bijzondere omstandigheden.

voor je kind bij ons komt - Kids First COP groep

Intakegesprek

Voordat je kind bij ons komt, vindt naast een kennismakingsgesprek ook een uitgebreide intakegesprek plaats. In dit gesprek ontvang je informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de opvanglocatie. Ook wordt een plaatsingsverslag gemaakt waarin wordt aangegeven welke bijzonderheden er zijn met betrekking tot jouw kind. Vervolgens krijg je een rondleiding door het gebouw en worden er afspraken gemaakt over het wennen. Het plaatsingsgesprek wordt gehouden met de teamcoördinator, de team-assistent of de pedagogisch medewerker van de groep.

Wennen

De teamcoördinator of teamassistent overlegt met je welke vorm van wennen jou het meeste aanspreekt. Voor de plaatsingsdatum kan je kind in overleg maximaal twee keer enkele uren komen wennen. Na ongeveer één maand opvang bieden wij u de mogelijkheid van een evaluatiegesprek met de mentor van uw kind. Tijdens dit gesprek wordt het welbevinden van je kind binnen de opvanglocatie besproken. Hierop kan dan eventueel de begeleiding van je kind in de groep worden aangepast.

Algemene voorwaarden

Kids First COP groep hanteert de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie kinderopvang. Daarnaast hanteren we onze eigen aanvullende voorwaarden.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven