Home Over Kids First Voordat je kind bij ons komt

Voordat je kind bij ons komt

Voordat u overgaat tot aanmelding van uw kind, kunt u een rondleiding op de locatie aanvragen.

Vraag een rondleiding aan

Rondleiding

We vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt op de locatie waar hij naar toe gaat. Daarom is het voor jou als ouder mogelijk om eerst zelf ook een kijkje te nemen. Zo kun je voordat je kind bij ons komt, een indruk krijgen en kennis maken met de pedagogisch medewerkers.
Eén van de pedagogische medewerkers zal jullie rondleiden, uitleg geven en alle vragen beantwoorden. We zien je graag op één van onze locaties.

Inschrijven

Je kunt je kind inschrijven door middel van een inschrijfformulier. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kan worden gestuurd naar het adres dat op het inschrijfformulier staat, of worden gemaild naar kindplanning@kidsfirst.nl.

De plaatsingsmogelijkheden worden bekeken op basis van uw opvangwensen. Wij proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven of de gewenste opvang beschikbaar is. Wanneer je de plaatsing accepteert, maken wij een contract voor je op. Na ondertekening van dit contract is de plaatsing definitief.

Kids First hanteert voorrangsregels, waarbij kinderen die al geplaatst zijn en kinderen met een broertje/zusje voorrang hebben. Ook het aantal dagen, de keuze van de dagen waarvoor wordt ingeschreven, de scholen met wie wij een samenwerkingsovereenkomst hebben en uiteraard de inschrijvingsduur tellen mee. Tenslotte houden we rekening met bijzondere omstandigheden.

voor je kind bij ons komt - Kids First COP groep

Intakegesprek

Voordat je kind bij ons komt, vindt naast een kennismakingsgesprek ook een uitgebreide intakegesprek plaats. In dit gesprek ontvang je informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de opvanglocatie. Ook wordt een plaatsingsverslag gemaakt waarin wordt aangegeven welke bijzonderheden er zijn met betrekking tot jouw kind. Vervolgens krijg je een rondleiding door het gebouw en worden er afspraken gemaakt over het wennen. Het plaatsingsgesprek wordt gehouden met de teamcoördinator, de team-assistent of de pedagogisch medewerker van de groep.

Wennen

In het verleden was het gebruikelijk dat een kindje kon wennen op een locatie, nog voor het contract inging. De regels omtrent wennen in de kinderopvang zijn in de afgelopen jaren gewijzigd, waardoor wennen zonder schriftelijk opvangcontract niet meer mogelijk is.

Uiteraard kunnen er afspraken gemaakt worden voor de beginperiode van de opvang. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat je kindje in de beginperiode wat korter en misschien wat vaker komt. Dit kun je afstemmen met de kindplanner van de locatie.

Algemene voorwaarden

Kids First hanteert de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie kinderopvang. Daarnaast hanteren we onze eigen aanvullende voorwaarden.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven