Wijzigen opvangcontract

Indien je al gebruik maakt van onze opvang kan je via dit formulier direct online eventuele wijzigingen aan ons doorgeven voor de door jouw gewenste opvang voor je kind(eren).

Vermindering afgenomen opvang

Voor het verminderen van het aantal dagen opvang geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Uitbreiding van de opvang

Voor uitbreiding van de opvang is geen termijn van toepassing, dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de door jou gewenste extra dagen op de locatie.