Opzeggen opvangcontract

Voor het opzeggen van het contract hanteren we een opzegtermijn van een maand. Deze termijn gaat in op de datum waarop je het bericht hebt verstuurd.

In de aanvullende algemene voorwaarden staat beschreven welke regels gelden voor opzeggen en/of wijzigen van je contract.

Voor wijzigingen of opzegging van een gastouder kun je mailen naar: gob@kidsfirst.nl