Home Over Kids First

Over Kids First

Kids First biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord in Groningen, Friesland en Drenthe. Met meer dan 140 opvanglocaties voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang én gastouderopvang in de drie noordelijke provincies, zijn we vaak dicht bij jou in de buurt te vinden.

Ontdek onze locaties

Professioneel en betrouwbaar

Onze medewerkers hebben de kennis, ervaring en kwalificaties in huis om in een veilige omgeving kinderen een basis van uitstekende kwaliteit te bieden. Je kunt er op vertrouwen dat wij onze afspraken naar de kinderen, ouders, onze partners en elkaar nakomen. We zijn een nuchtere, eerlijke en hardwerkende organisatie zonder poespas. Eenduidig en transparant in de manier waarop we werken en duidelijk in onze communicatie. Dat is de reden waarom voor de ouders op alle locaties de GGD-inspectierapporten en de jaarlijks risico-inventarisaties op het gebied van gezondheid en veiligheid ter inzage liggen.

Oog voor ontwikkeling

Kids First heeft oog voor de ontwikkeling van kinderen. Wij zijn een ontwikkelingsgerichte kinderopvang organisatie. Dat houdt in dat we nieuwe producten en diensten blijven ontwikkelen om op de marktvraag in te kunnen spelen. Onze pedagogische medewerkers krijgen de ruimte om zich verder te ontplooien.

Veelzijdig aanbod kinderopvang

Ons veelzijdige aanbod sluit aan op jouw wensen. Van kinderdagverblijf, peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie tot buitenschoolse opvang. En van opvoedingsadvies tot opvoedingsondersteuning, onder andere in de vorm van SpeelMee.

Passie voor ons vak

Passie voor ons vak, liefde voor kinderen en de energie die we als medewerkers inzetten, zorgen er voor dat we in onze ontwikkeling blijven groeien. Kinderen staan hierbij altijd op de eerste plaats. Het is de rode draad van onze organisatie: we geven liefdevolle aandacht aan kinderen en hechten grote waarde aan een goede band met ouders/verzorgers en samenwerkingspartners.

Samen sterk

Bovenal doen we het samen; medewerkers, kinderen, ouders en onze samenwerkingspartners. We bouwen aan onze relaties om de band te versterken, we helpen en stimuleren elkaar. Een prettige samenwerking met eenieder staat bij ons voorop.

Algemene voorwaarden

Kids First hanteert de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie kinderopvang. Daarnaast hanteren we onze eigen aanvullende voorwaarden.

Bestuur Kids First Kinderopvang

Het bestuur van Kids First bestaat uit Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen. Meer informatie over de structuur en de adresgegevens: Bestuur Kids First.

Governance Code

Kids First volgt de lijnen van de Governance Code Kinderopvang. Doel van de Governance Code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing.

Jaarverslag 2020

In het Jaarverslag 2020 blikken we terug op de zaken van het afgelopen jaar en kijken alvast vooruit naar 2021.

Convenant Kwaliteit Kinderopvang 

Kids First werkt volgens het Convenant Kwaliteit Kinderopvang welke is opgesteld door o.a. de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).
Dit convenant omvat landelijke kwaliteitseisen en regelt zaken zoals het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, omvang van de groep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders.

Kids First  hanteert de normen van het certificeringmodel HKZ, welke geldt als de ISO-standaard voor de branche.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven