Over Kids First

Professioneel en betrouwbaar

Onze medewerkers hebben de kennis, ervaring en kwalificaties in huis om in een veilige omgeving uw kinderen een basis van uitstekende kwaliteit te bieden. U kunt er op vertrouwen dat wij onze afspraken naar de kinderen, ouders, onze partners en elkaar nakomen. Elkaar kunnen en mogen vertrouwen is voor ons een belangrijke waarde. We zijn een nuchtere, eerlijke en hardwerkende organisatie zonder poespas. Eenduidig en transparant in de manier waarop we werken en duidelijk in onze communicatie. Dat is de reden waarom voor de ouders op alle locaties de GGD-inspectierapporten en de jaarlijks risico-inventarisaties op het gebied van gezondheid en veiligheid ter inzage liggen.

Oog voor ontwikkeling

Kids First COP groep is een ontwikkelingsgerichte kinderopvang organisatie. Dat houdt in dat we letten op de ontwikkeling van kinderen, dat we nieuwe producten en diensten blijven ontwikkelen om op de marktvraag in te kunnen spelen. Onze pedagogische medewerkers krijgen de ruimte om zich verder te ontplooien.

Kids First COP groep - missie en visie van de organisatie

Veelzijdig aanbod kinderopvang

Ons aanbod sluit aan op uw wensen. Van kinderdagverblijf, peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie tot buitenschoolse opvang. En van opvoedingsadvies tot opvoedingsondersteuning, gebaseerd op de SpeelMee methode.

Passie voor ons vak

Passie voor ons vak, liefde voor kinderen en de energie die we als medewerkers inzetten, zorgen er voor dat wij in onze ontwikkeling blijven groeien. Hierbij staan kinderen altijd op de eerste plaats. Het is de rode draad van onze organisatie: we geven liefdevolle aandacht aan kinderen en hechten grote waarde aan een goede band met ouders/verzorgers en samenwerkingspartners.

Samen sterk

Bovenal doen we het samen; medewerkers, kinderen, ouders en onze samenwerkingspartners. We bouwen aan onze relaties om de band te versterken, we helpen en stimuleren elkaar.  Een prettige samenwerking met een ieder staat voor ons voorop.

Algemene voorwaarden

Kids First COP groep hanteert de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie kinderopvang.

Bestuur Kids First COP groep

Het bestuur van Kids First COP groep bestaat uit Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen. Meer informatie over de structuur en de adresgegevens: Bestuur Kids First COP groep.

Governance Code

Kids First COP groep volgt de lijnen van de Governance Code Kinderopvang. Doel van de Governance Code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing.

Jaarbericht 2018

In het Jaarbericht 2018 blikken we terug op de zaken van het afgelopen jaar en kijken alvast vooruit naar 2019.

Convenant Kwaliteit Kinderopvang 

Kids First COP groep werkt volgens het Convenant Kwaliteit Kinderopvang welke is opgesteld door o.a. de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).
Het convenant omvat landelijke kwaliteitseisen en regelt zaken zoals het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, omvang van de groep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders.

Kids First COP groep hanteert de normen van het certificeringmodel HKZ, welke geldt als de ISO-standaard voor de branche.