Veelgestelde vragen

 • Waarom moet ik tot 18:30 betalen terwijl ik mijn kind eerder ophaal?
  Een van de belangrijkste kostenposten waarop de tarieven zijn gebaseerd, zijn de salarislasten en de huisvesting. Deze blijven gelijk, ook wanneer een kind een keer eerder wordt opgehaald.
 • Waarom worden feestdagen niet gecompenseerd?
  Net als bij de vorige vraag geldt hier dat belangrijkste kostenposten waarop de tarieven zijn gebaseerd, zijn de salarislasten en de huisvesting. Deze lopen gewoon door, dus kunnen wij niet in mindering brengen. Compenseren doen wij niet. Wanneer alle klanten dit zouden willen, kunnen wij dit niet waarmaken.
 • Hoe worden de uren voor het  52 weken-pakket voor de BSO berekend?
  Er wordt uitgegaan van 40 schoolweken en 12 vakantieweken. Het aantal uren per schooldag is afhankelijk van de eindtijd van de school i.c.m. de eindtijd van het contract. Het aantal uren per vakantiedag is 11 uur.
 • Wat zijn de regels omtrent ruilen?
  Dit staat beschreven in de algemene voorwaarden die met het contract worden meegestuurd. U kunt via deze link de algemene voorwaarden voor peuteropvang, kinderdagverblijf en BSO nalezen.
 • Waarom bieden we op het kinderdagverblijf alleen het 52 weken pakket aan, en geen pakket exclusief vakanties?
  Kids First heeft hier twee redenen voor. De eerste reden is vanuit pedagogisch oogpunt: het is voor jonge kinderen vervelend om na een vakantieperiode opnieuw te moeten wennen op het kinderdagverblijf.  Bovendien kunnen we niet zoals bij een BSO locatie groepen samenvoegen. Dit is wettelijk niet toegestaan.
  De tweede reden is dat dit plekje voor uw kind op het kinderdagverblijf gereserveerd blijft, en daarom niet aan een ander kind kunnen aanbieden. Terwijl hierbij wel de financiële kosten zoals huur pand, salaris pedagogisch medewerkster et cetera door gaan.
 • Hoe lang van tevoren moet ik flexibele opvang aanvragen?
  Ook dit staat beschreven in de algemene voorwaarden die met het contract worden meegestuurd.
 • Wat zijn margedagen?
  Dit zijn vooraf geplande dagen waarop de school voor de kinderen gesloten is, bijvoorbeeld i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.
 • Waarom kan ik niet alleen VSO afnemen?
  Het aanbieden van VSO zien wij als service voor onze eigen klanten en bieden wij daarom aan conform een tarief dat niet kostendekkend is. Daarnaast vinden wij het belangrijk om in het kader van kwalitatieve kinderopvang, de kinderen (en hun ouders) te kennen en vinden wij alleen het bieden van VSO te ‘vluchtig’.
 • Ik neem peuteropvang af, waarom krijg ik in de zomervakantie een factuur?
  We werken met een jaaruren-systematiek, waarin we het jaarbedrag door twaalf maanden delen. Hierdoor wordt een maandelijks bedrag aan u gefactureerd. Dit komt ook overeen met de eventuele toeslagen die u ontvangt.